Livet er for kort og dyrebart til å bli kastet bort på tåkeprat!
Kall en spade for en spade, og bli mer effektiv, få økt gjennomslagskraft og oppnå bedre resultater.

Ja visst er du dyktig på ditt fagområde, men hvordan står det til med kommunikasjons- og relasjonsferdighetene dine?

I en tid med digitalisering, mer spesialisering og komplekse oppgaver som må løses på tvers av fagområder, er gode ferdigheter innen kommunikasjon og relasjonsbygging kritisk viktig for lykkes.

Dette kan vi hjelpe deg med!
 

Tusen takk for et fantastisk kurs. Det var det mest lærerike og matnyttige kurset jeg har vært med på og med den mest engasjerte kursholder noensinne.
Bente T. Edvardsen, Powel

 

 

RETORIKK OG PRESENTASJONSTEKNIKK

Kommunikasjon er vanskelig. Det du mente å si, når ikke fram til mottaker. Resultatet er kjedelige misforståelser, frustrasjon og manglende gjennomslagskraft. Et kurs i retorikk eller presentasjonsteknikk kan være løsningen.
Ved hjelp av konkrete verktøy lærer du å formulere et tydelig budskap, utarbeide relevante og sterke argumenter og formidle dine tanker og meninger på en strukturert måte.

RELASJONSBYGGING

For å samarbeide godt med andre mennesker, er det spesielt viktig å ha god selvinnsikt og forståelse for hvordan du virker på andre. Hvorfor opplever de deg? Vel så viktig er det å forstå hvordan de andre er skrudd sammen. Hvilke preferanser har de? Hva trigger dem? Hva motiveres de av? Hva irriterer dem? Når du har et godt overblikk over hvem du er og hvem de er, da har du et godt grunnlag for å skape godt samarbeid og sterke team.

MØTELEDELSE OG MØTEKULTUR

Møter er viktige i dagens arbeidsliv. Likevel bruker mange av oss alt for mye tid på møtevirksomhet, samtidig som noen av møtene oppleves som lite nyttige.
Det kan vi heldigvis gjøre noe med. Med kunnskap om møteledelse, enkle teknikker og konkrete verktøy kan du skape effektive, nyttige og morsomme møter slik at møtetiden halveres og nytteverdien dobles.