The Big Five

18.03.2016

0

«Hvordan kan du stå her og selge dette? Dette er jo kvakksalveri!» Mannen foran meg så skikkelig indignert ut.  Jeg stod på stand for Krystallklart budskap under en næringslivsmesse i Asker og snakket varmt om både retorikk og møteledelse. På bordet framfor meg hadde jeg lagt en bunke med brosjyrer, og det var en slik brosjyre den indignerte mannen nå stod og viftet med.

Det viste seg at det var seminaret mitt «Fire fargerike typer» han hadde reagert på. Han mente det var kvakksalveri, altså juks og bedrag, å selge et seminar som baserte seg på en teori om at mennesker kan kategoriseres i fire grupper. Og det uten testing.
 

Prisbelønnet psykolog

Mannen foran meg var ikke hvem som helst. Han var psykolog og jobbet mye med personlighetstyper og testing. Vi fikk en lang og god prat sammen, og det var han som introduserte meg for «The big Five», eller Femfaktormodellen, som den også kalles. Altså de fem grunnleggende personlighetstrekkene alle mennesker deler, i mer eller mindre grad. Han tilbød meg å ta testen hos ham gratis. Det takket jeg selvsagt ja til. Testen tok jeg på nettet og jeg svarte på en rekke påstander. Det hele tok 20 minutter. Etter et par uker ringte han og spurte om jeg visste hvor jeg landet på de forskjellige fem dimensjonene. Jeg svarte kjapt på alle fem. Det ble stille på telefonen. «Hvordan visste du det?» spurte han. «Jammen, dette er jo de fire fargerike typene som jeg snakker om», svarte jeg. «Forskjellen er bare at jeg tilbyr et verktøy som gjør det mulig for folk å kjenne seg igjen uten å ta en test, og kjenne igjen andre uten at de tar en test. Det er jo ikke alltid vi har mulighet til å be andre om å ta en test før vi skal møte dem. For eksempel når jeg skal i et møte med en kunde. Da må jeg stole på at jeg gjennom mine egne observasjoner klarer å plassere kunden i riktig boks. Og jeg gjør jo ikke det for å være ekkel. Jeg gjør det fordi det hjelper meg å forstå ham eller henne. Forstå hvordan kunden foretrekker å bli presentert et budskap, hvorfor kunden reagerer som han/henne gjør og hvordan kunden liker at kommunikasjonen og den videre prosessen skal utarte seg mellom oss.»

Det gikk enda noen uker, så fikk jeg en mail fra psykologen: «Skal vi samarbeide?»

Det ble aldri til at vi etablerte et samarbeid, men vi holder kontakten. For han har ett poeng; skal du putte noen i boks, bør du lene deg på forskning og vitenskaplige metoder. Og jeg har ett poeng; når du ikke har mulighet til å bruke en vitenskaplig test, er det bedre med et godt verktøy som riktignok ikke er vitenskaplig bekreftet, enn ikke noe verktøy i det hele tatt. Og nettopp derfor reiser jeg fortsatt land og strand rundt for å fortelle om «Fire fargerike typer». For de fleste kjenner seg igjen og de kjenner igjen de andre rundt seg. Og da er verktøyet nyttig og til hjelp.

«Fire fargerike typer» er et nyttig verktøy som hjelper oss å forstå oss selv og de andre, som igjen gjør at vi kan justere oss slik at vi får til best mulig kommunikasjon og samarbeid. Det som er bra, er at dette verktøyet, som opprinnelig kommer fra Hippokrates teori om De fire temperamentene, også lener seg på «The Big Five». Det er nemlig slik at Hippokrates hadde rett da han sa at vi er alle født med et bestemt lynne, altså genene våre. Dette igjen blir påvirket av det miljøet vi vokser opp i (ref. blogginnlegg «Hvorfor er jeg som jeg er» fra 18. feb. 2016). «The Big Five» beskriver i sin tur fem grunnleggende personlighetstrekk som vi alle deler, og disse er lett gjenkjennbar i verktøyet «Fire fargerike typer». 
 

Så hvilke fem dype personlighetstrekk er det vi alle har?

Her skal du få dem presentert. Det som er viktig å ha i bakhodet når du leser videre, er at vi er ikke enten eller. Vi befinner oss på en skala fra 0 til 100. Du kan altså være litt eller mye eller midt på. De færreste av oss er helt i ytterpunktet. En ting til, en personlighetstest måler ikke intelligens. Det er ikke slik at noen av disse trekkene påvirker hvor intelligent du er. 
 

Extraversion 

Dette trekker handler om i hvilken grad du får energi av dine omgivelser, eller om du tappes for energi når du er sammen med andre. Mennesker som scorer høyt her, har som regel stor påvirkningskraft på sine omgivelser og kjennetegnes av å være livlige og sosiale, de er flinke til å skape en god atmosfære rundt seg. De har et høyt aktivitetsnivå, er engasjerte og handlekraftige. De er driftige, er som regel selvsikre og kan være freidige. Scorer du høyt her, er du sannsynligvis uredd, tar sjanser og er ikke bekymret for hva andre mennesker tenker om deg.
 

Medmenneskelighet

Dette trekket handler om evne og vilje til å bistå sine omgivelser. Den reflekterer en grunnleggende støttende og hjelpende holdning basert på medmenneskelighet og relasjonskompetanse. Mennesker som scorer høyt her er velvillige til å hjelpe og bistå andre, de har omtanke for andre, er godhjertede, gavmilde og omsorgsfulle. De har sympati med mennesker som har det vanskelig. De er tillitsfulle, tolerante og har lett for å forstå hvordan andre har det (empati). De er tilpasningsdyktige, har lett for å føye seg etter systemer, regler og lederfigurer, er ofte beskjedne og har ikke behov for å hevde seg selv. 
 

Planmessighet 

Dette trekket handler om i hvilken grad du evner å planlegge og holde kontroll på dine egne aktiviteter. Mennesker som skårer høyt her kjennetegnes av å være pålitelige, de kommer til avtalt tid og holder avtaler og gjør sine plikter. De er flittige og har høy arbeidsdisiplin. De har orden i sysakene sine, er nøyaktige og har full kontroll på alle detaljer. De passer godt på eiendeler og utstyret sitt. De er forutsigbare og stødige. De stiller alltid godt forberedt, utfører oppgavene i god tid og står fast ved sine beslutninger. Når de har tatt en beslutning, gjennomfører de. Det motsatte er en person som kan ha vanskelig for å ta en beslutning og som lett kan rote det hele til. Mennesker som skårer høyt på planmessighet og struktur er dyktige til å organisere arbeidet, jobber strukturert og målrettet, er grundige og kvalitetsbevisste. 
 

Åpenhet 

Dette trekket handler om hvor åpen du er for omgivelsene dine, for andres tanker og interesser, idéer og opplevelser. Mennesker som skårer høyt her, kjennetegnes av å være nysgjerrige og tolerante for det nye og ukjente. Stikkord her er kreativitet, innovasjon og forandringsvilje. Mennesker som skårer høyt her har som regel en rik fantasi, de har lett for å tenke nytt og oppfinnsomt. De liker å bruke tankeevnene sine til å utforske og å lære. De kan reflektere mye og bruke mye tid på å tenke gjennom hendelser som har skjedd. De er ofte dype, dype tanker og dype følelser. De er gjerne faktaorienterte, søker kompetanse og rasjonelle forklaringer og begrunnelser. De er løsningsorienterte, evner å sette seg inn i kompiserte saker og løse vanskelige oppgaver. 
 

Robusthet 

Dette trekket handler om hvor robust du er til å takle omgivelsene dine, hvordan du mestrer utfordringer og medgang i livet. Dette trekker handler om hvordan du reagerer på dine omgivelser. Mennesker som skårer høyt her kjennetegnes av å være i balanse, i harmoni, de reagerer på en avbalansert måte når de opplever vanskeligheter og motgang. De er trygge og blir sjelden engstelige og bekymret. De er tilfredse med hvordan livet er og med seg selv. De blir sjelden triste og misfornøyde. De er sindige og stødige, er rolige og tar det som skjer med fatning, enten det er noe vondt som skjer eller om de vinner en million i lotto. De blir sjelden stresset eller sinte. Mennesker som skårer høyt her er tålmodige, og gir ikke etter for fristelser. De som skårer lavt her, er mer senistive, har lett for å kjenne redsel og angst, de kan bli sinte når de føler seg truet, er impulsive og mer sårbare når de opplever motgang og vanskeligheter i livet. De «tåler ikke like mye» som de robuste og blir lettere stresset og emosjonelt påvirket enn de som skårer høyt. 
 

Høyt - middels - lavt

Det er fort gjort å tenke at "jeg skårer høyt på alt her". Det er jo fristende å tro om seg selv at man er både flink i sosiale settinger og har evnen til å påvirke andre, at man er hjelpsom, empatisk og omsorgsfull, at man er pålitelig og har kontroll på sine egne aktiviteter, er åpen og liker å lære nye ting, og ikke minst - er robust. Faktum er - og her kommer vitenskapen inn - at veldig få av oss, om noen i det hele tatt, skårer høyt på alt her. 

For det første, de aller fleste av oss befinner oss et sted mellom 20 og 80. De færreste av oss er altså superhjelpesomme eller superstrukturerte. Heldigvis betyr det også at de færreste av oss er supersårbare og faller ned i depresjon bare vi opplever litt motgang. Selv skåret jeg høyt på Ekstraversjon og Åpenhet, middels på Medmenneskelighet og Robusthet og forferdelig lavt på Planmessighet/Struktur. Og det kjenner jeg meg igjen i. Jeg er åpen for det meste, men jeg er ikke verdens mest omsorgsfulle eller villig til å tilpasse meg (sånn midt på). Jeg er veldig nysgjerrig og tenker mye, og er sånn omtrent midt på treet når det kommer til robusthet. Jeg lar meg påvirke, enten jeg vil det eller ikke, og kan bli fort sint (dog kun i 3 sekunder), og jeg er mer bekymret for framtiden enn han jeg bor sammen med - uten at det tar fra meg nattesøvnen. Og så er jeg forferdelig distre, glemsk og null struktur (heldigvis har jeg jobbet i Orkla og har lært fordelen av å ha struktur, men det er tillært, ikke medfødt).
 

Noen egenskaper kan eksludere andre

For det andre er det slik at flere av disse personlighetstrekkene kan være ekskluderende i forhold til hverandre. For eksempel er det nærliggende å tro at en person som er stødig og tilfreds med alt, er mindre sannsynlig til å utvikle den nye utgaven av Tesla eller Iphone, altså de kan skåre lavt på nysgjerrighet. De som er veldig gode til å planlegge alt, er sannsynligvis mindre åpne av natur. De har jo planlagt å dra i teateret i kveld, ikke snakk om at de skifter mening og drar på trening i stedenfor selv om treningen skal ledes av en internasjonal autoritet. Personlighetstrekkene gir visse positive konsekvenser for adferden vår og måten vi reagerer, føler og tenker på, og de gir visse negative konsekvenser. Det er ikke slik at noen av oss er «bedre» enn de andre. Vi er en miks av disse trekkene, og i visse situasjoner kan en robust type ha visse fordeler, mens i andre situasjoner er det den mindre robuste som har en fordel osv.
 

The Big Five og De fire fargerike typene

Det er når vi mikser disse trekkene vi får de «Fire fargerike typene». Dette verktøyet har mikset trekkene ut fra hvor sannsynlig de opptrer sammen og teorien peker på visse adferdstrekk som preger de fire ulike typene. Jeg er rimelig sikker på at du vil kjenne deg igjen i de og ikke minst, de rundt deg.

Etter påske får du i tur og orden lese om «Den Grønne fredfulle typen», «Den Blå perfeksjonistiske typen», «Den Gule muntre typen» og «Den Røde handlekraftige typen». Det blir spennende lesing og jeg er sikker på at du vil både humre og le mens du leser. Kanskje kan det også gi deg en forklaring på hvorfor du reagerer som du gjør og ikke minst, hvorfor kjæresten eller kollegaene er som hun er?

Jeg gleder meg til å dele dette verktøyet med deg. I mellomtiden vil jeg ønske deg en riktig god påske. Jeg håper den blir både avslappende og morsom!

 

Anne Karin