Hurra for 14. juli!

14.07.2016

0
I dag gratulerer vi Frankrike med sin nasjonaldag - Hurra! Tenk at det som skjedde på denne dagen for nøyaktig 227 år siden fikk så stor betydning også for oss her i lille Norge. Og tenk at det som skjedde den gangen fortsatt er viktig og relevant for oss i dag!
 
Denne videoen gir en lynrask innføring i den franske revolusjonen. Videoen forteller at intellektuelle begynte å protestrere mot kongen, de adelige og de geistlige, men den sier ikke noe om hvordan de nye ideene kunne spres så mye som de gjorde - og som var en forutsetning for at den franske revolusjonen i det hele tatt kunne skje. Her er forklaringen: 
 
Den franske kongen hadde i 1788 tillatt pressefrihet, noe som førte til at en mengde bøker og pamfletter ble utgitt, av vanlige folk. Spesielt en stemme klarte å tenne en sterk gnist hos de vanlig, dødelige i Frankrike (de utgjorde 98% av innbyggerne i Frankrike på denne tiden, mens de adelige og geistlige kun utgjorde 2%). Det var en pamflett utgitt av Emmanuel Sieyès. Han var opptatt av to ting: like rettigheter og lik representasjon. Den traff en nerve - bastant, provoserende, direkte og med sterke meninger. Sieyès pamflett ble symbolet på den franske revolusjonen, trolig fordi den var god retorisk ( alt dette i følge Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita, siv.øk og master i idehistorie, Morgenbladet nr. 26-2016).
 
Sterke meninger formulert på en god retorisk måte, kan bidra til å endre verden. Det hjelper å ha pressefrihet og ytringsfriet. Og derfor kan vi også forstå hvorfor diktatorer og lignende sjarlataner forsøker å gjøre livet surt for pressefolk, samt begrense ytringsfriheten i deres klamme arbeid for å beholde makten. 
Hvorfor er den franske resolusjonen viktig for oss i Norge? Nasjonalforsamlingeni Frankrike vedtok i 1789 en erklæring om menneskerettighetene, hvor det ble fastslått at alle mennesker er født frie og like, og at all myndighet i samfunnet må utgå fra folket. Erklæringen inspirerte og preget den senere demokratiske utviklingen i Europa, blant annet den norske grunnloven av 1814.
 
Gjennom hele verdens historie har sterke menn og kvinner søkt makt over andre. Det ser vi i dag, bl.a. Putin i Russland og Erdogan i Tyrkia. Vi har religiøse, politiske, økonomiske krefter, som ønsker å bestemme hvordan vi skal leve våre liv. Derfor er tankene, ideene og ordene fra den franske revolusjonen fortsatt viktige for oss. For 227 år siden hadde 2 % av innbyggerne i Frankrike all makt og alle privilegiene. Slik kan det igjen bli om vi ikke er årvåkne og på vakt.
 
Hurra for Frankrike, leve friheten og det frie ord!