Helt feil metode for å bekjempe mannsdominans og hersketeknikker!

17.03.2017

0

“Det er heller ikke unaturlig å dele inn etter kjønn”, påstår Aksel Braanen Sterri i Dagbladet i dag. Og allerede her setter jeg den halvdaue Pepsi Max’n i halsen. 

"SVs kjønnsdelte møter er frigjørende", skriver han og støtter dermed opp om at kjønnsdelte formøter er den rette resepten for å rette på en møtekultur preget av dominerende menn som bruker hersketeknikker og svake kvinner som ikke tør å ta ordet.

Forhistorien her er altså SV som kjører kjønnsdelte møter før årsmøtet starter. Begrunnelsen er at svake møtedelegater trenger en trygg oppvarming før de trer inn i løvens hule og møter glefsende og snerrende menn. For det er klart, det er de søte, små, svake kvinnene som trenger denne oppvarmingen slik at de tør entre talestolen under møtet. 

Og herrene, hva fylles deres time opp med? Ikke godt å si, men mellom linjene kan det virke som om de skal reflektere over den psykologiske og normative betydningen av kjønn, over møtekultur generelt og hersketeknikker spesielt. Kanskje skal de bli forklart at kvinner trenger mer tid før de tar ordet? At de, mannfolka, skal holde litt igjen, styre impulsen om å si noe? Eller at de ikke må bruke hersketeknikker? Eller hva? Jeg kan bare spekulere.

Avslutningsvis skriver Braanen Sterri at de som kritiserer dette kjønnsdelte formøte, langt på vei ikke anerkjenner at kvinner og menn møter ulike standarder, noe som er første skritt på veien for å få likestilling, og at vi derfor ikke kan late som om kjønn ikke betyr noe.

Jeg skal gi Braanen Sterri rett i en ting; kvinner og menn møter ulike standarder, og jeg vil også gå til det skrittet og si at vi sannsynligvis har et felles mål; økt likestilling. Men derfra og ut er vi rasende uenige.
 

Ikke bare det, jeg mener kjønnsdelte møter direkte skader likestillingssaken mer enn den gagner.

 

For der Braanen Sterri og SV åpenbart mener kjønnsdelte møter er metoden for å skape trygge møtedeltakere og redusere mannsdominans og bruken av hersketeknikker, mener jeg det er en helt annen medisin som er mer effektiv. Ikke bare det, jeg mener kjønnsdelte møter direkte skader likestillingssaken mer enn den gagner.

Og hvorfor mener jeg dette?

Jeg mener kjønnsdelte møter bidrar til å forsterke forestillingen om at kjønn er en viktig faktor under møter. Det er uheldig all den tid vi ønsker at kjønn skal være uvesentlig. Kjønn er faktisk ikke interessant eller relevant i det hele tatt under et møte. Det som er interessant og relevant er din kompetanse, dine personlige egenskaper og din evne til å kommunisere klart og tydelig. 
 

Det som er interessant og relevant er din kompetanse, dine personlige egenskaper og din evne til å kommunisere klart og tydelig. 

 

Hvor forskjellige er egentlig Per og Kari?

Og vet du hva, jeg er så inderlig lei av at det snakkes om kjønn generelt og kjønnsforskjeller spesielt i 2017. For er det virkelig så stor forskjell på oss? Egentlig? Braanen Sterri sier at “Kjønn er en av de mest tydelige kategoriene vi bruker til å dele inn mennesker, på godt og vondt”. Ja det stemmer, og jobber vi ikke alle med å redusere bruken av kjønn som segmenteringsvariabel - fordi vi mener den er uinteressant i de aller fleste sammenhenger? 

Jeg vil tro at SV også ønsker å redusere kjønn som en faktor under årsmøtet, og dette gjør de altså ved å ha kjønnsdelte formøter. Ved å ha blodrød oppmerksomhet på KJØNN. Ved å snakke mye om forskjellene mellom KJØNN. Ved å ha fullt fokus på alle de stereotypiske karakteristika som finnes om KJØNN. Som at menn er dominerende, tar ordet raskt og bruker hersketeknikker? La meg fortelle Lysbakken, SV og Braanen Sterri noe; “dominerende, tar ordet raskt og bruker hersketeknikker” - det er jammen en beskrivelse som også passer på mange kvinner.

For flere år siden jobbet jeg i Nidar. Der var segmentering av markedet et dagligdags tema. Kjønn var aldri en variabel som ble diskutert. Kan du tenke deg, å si at “Stratos er for menn, mens kvinner spiser Troika”? Latterlig, ikke sant. Og hva med Oslo Marathon, enn om de skulle kalt halvmaraton-distansen for “kvinneløpet”? Vi kan le oss skakk, siden majoriteten av deltakerne er menn. 
 

Min påstand er at jo mer fokus vi har på kjønnsforskjellene, jo mer ivaretar vi og forsterker vi de gamle stereotypiske oppfatninger om menn og kvinner.

 

Min påstand er at jo mer fokus vi har på kjønnsforskjellene, jo mer ivaretar vi og forsterker vi de gamle stereotypiske oppfatninger om menn og kvinner. “Vi er slik, og dem er sånn”. Hvilken vettug person gjør det i 2017? Psykologer mener alle mennesker deler fem forskjellige personlighetstrekk (“The big five”). Kjønn er ikke et personlighetstrekk, og jeg har til dags dato ennå ikke kommet over en eneste artikkel om “The Big Five”, som peker på at menn generelt er “mer slik” og kvinner “mer sånn”. Tvert i mot er det mer riktig å si at vi har grupper av både menn og kvinner som har et sterkt konkurranseinstinkt, vi har grupper med både menn og kvinner som er lavmælte og forsiktige. Vi har grupper med både menn og kvinner som er sensitive, og vi har grupper med både menn og kvinner som er svært robuste, osv osv. 
 

En alternativ teori

Men SV holder altså fast på at kjønn og kjønnsforskjellene er årsaken til at mange kvinner ikke tør å ta ordet under årsmøtet, og at mange menn utøver hersketeknikker. Jeg vil gjerne lansere en alternativ teori.

La oss se på at “mange kvinner ikke tør å ta ordet” først.

Braanen Sterri skriver i artikkelen at et argument for å kjøre slike kjønnsdelte formøter er: “Det å fremføre et budskap på begrenset tid på en flombelyst talerstol foran flere hundre mennesker, kan være en fryktinngytende opplevelse.

Vel, her har jeg en oppsiktsvekkeende opplysning for Braanen Sterri og resten av ledelsen i SV:
 

De aller, aller, aller fleste mennesker på jord, uavhengig av kjønn, syns det er skummelt å snakke framfor andre mennesker.

 

Det er faktisk lite som er mer skremmende enn å holde en tale eller framføre en presentasjon. Årsaken til det er forsåvidt interessant, men jeg skal ikke gå inn på det her. Poenget er at også menn syns det er skremmende. Det er ikke forbeholdt små, søte kvinner, ei heller SV-damene.

Konklusjon: dette har ingenting med kjønn å gjøre. Min teori er at medlemmene i SV er akkurat som oss andre; nervøse og stressende over å stå foran mange mennesker når de skal si noe vettugt.


La oss deretter se på at “mange menn utøver hersketeknikker”:

Jeg lurer på, er det noen som sitter på en vitenskaplig undersøkelse som sier at menn utøver hersketeknikker mer enn kvinner? Eller er det bare en etablert sannhet som henger igjen fra tiden Berit Ås bekrev hersketeknikkene hun ble utsatt for på Stortinget? Jeg vil legge fram min påstand, og den er at kvinner er like rå på hersketeknikker som menn. Hersketeknikker har blitt utøvd siden tidenes morgen og utøves for å herske over andre slik at du får det som du vil. Dette gjør vi hele tiden, og de fleste av oss gjør det helt ubevisst. Hvorfor vi bruker hersketeknikker, skal jeg ikke komme inn på her, men faktum er at vi alle bruker hersketeknikker.

Konklusjon: dette har ingenting med kjønn å gjøre. Min teori er at SV har sovet i timen og ikke fått med seg at også kvinner bruker hersketeknikker. Noe som i seg selv er overraskende all den tid Kristin Halvorsen og Inga Marthe Torkildsen er gode representanter for bruk av hersketeknikker.
 

Kvinner er like rå på hersketeknikker som menn.


Så hva mener jeg er den rette resepten for SV?

Jeg mener Lysbakken bør trene sine medlemmer i retorikk og presentasjonsteknikk, slik at de blir tydelige, trygge og mer overbevisende når de entret talestolen. 

Videre bør han definitivt sette hersketeknikker på agendaen - men begge kjønn må sitte sammen og diskutere møtekulturen i SV og bruken av hersketeknikker slik at de alle sitter igjen med en felles opplevelse til slutt. Her finnes det en rekke teknikker som kan brukes for å sikre at alle blir engasjerte og deltar, og at alle blir hørt, uavhengig av om de er dominerende eller lavmælte. 

Så med disse ord håper jeg inderlig at SV skroter denne 50-tallsmetoden for å skape en sunn og konstruktiv møtekultur, og for å gjøre kvinner trygge på talerstolen. Lykke til med årsmøtet i helgen!

 

Anne Karin