5 tips til bedre presentasjonsteknikk

02.11.2017

0

Gruer du deg til å holde presentasjoner? Er du redd for å glemme det du skal si? Lurer du på hvordan du kan utarbeide en Powerpoint-presentasjon som skaper «Wow!» framfor «gjesp»?

Disse fem tipsene vil hjelpe deg å formidle budskapet ditt på en levende, engasjerende og troverdig måte.
 

1. FÅ EIERSKAP TIL INNHOLDET

Den aller viktigste jobben du gjør når du forbereder en presentasjon, er arbeidet du legger ned som gir deg eierskap til historien du skal fortelle. Ta deg tid til å sette deg grundig inn i saken og se saken fra målgruppens side (se fem tips her). Utarbeid en kort og strukturert presentasjon, med fokus på tre hovedpunkter. Ha en interessant innledning, for eksempel et spørsmål: «Har dere tenkt på hvor mange systemer vi bruker for å utarbeide våre rapporter?» I avslutningen oppsummerer du det du har snakket om - og her er det elegant å svare på spørsmålet du stilte innledningsvis hvis det ikke kom fram under selve presentasjonen.

Når innholdet er på plass, øver du gjennom manuset 1 - 2 ganger. Gjerne høyt, slik at du får høre det du selv sier. Det hjelper deg å få på plass et godt muntlig språk, i tillegg til at det hjelper deg å memorere det du skal si. 

Pugg innledningen og avslutningen. Det tar ikke mange minuttene, bare konsentrasjon og vilje. 

Skal du holde en lengre presentasjon eller foredrag, kan du benytte memoreringsteknikker. Jeg har en elendig hukommelse, men kan memorere et 90-minutters foredrag ved hjelp av memoreringsteknikker.
 

2.  ETABLER EN RELASJON MED PUBLIKUM

Å bygge tillit fra første øyeblikk er viktig for å få gjennomslag og for å bli hørt. Vi lytter bedre og mindre kritisk til folk vi har tillit til. Sørg for at førsteinntrykket gir de rette signalene, at du er kledd passende for anledningen, at du hilser på de som er i rommet på en trygg og oppmerksom måte. Ha fokus på dem, ikke på deg, PC-en eller det du skal si om noen minutter.

Når du starter, stå midt foran publikum og la dem bli kjent med deg. Skal du bruke Powerpoint, ikke start denne ennå. Først når du har gjort unna innledningen, kan du vise fram første lysbilde på skjermen. 

BONUSTIPS!
Skal du holde foredrag, skriv introduksjonen av deg selv og send denne til arrangøren i forkant. Da kan de skryte av deg, mens du står kledelig beskjeden ved siden av. Siden du har kontroll på introduksjonen kan du knytte innledningen din til introduksjonen. Det framstår som spontant og ekte, noe som bygger troverdighet og imponerer publikum.


3. ENGASJER PUBLIKUM  

Med en gang du starter å snakke, starter jobben med å holde publikum mentalt til stedet i presentasjonen din. Blir du langdryg, utydelig eller ustrukturert, begynner de å tenke på noe annet. Det samme om du formidler budskapet ditt på en kjedelig og monoton måte. 

Stikkordet her er variasjon. Du må variere ved hjelp av hjelpemidlene dine, stemmen din og kroppsspråket ditt.

Det samme gjør å bryte av presentasjonen med å stille spørsmål, la målgruppen jobbe sammen i små summegrupper for å finne svar (hvis presentasjonen din er av en viss lengde). Dette er engasjerende og fører til eierskap til stoffet du presenterer.

BONUSTIPS!
En god stemme kjennetegnes av Power (stryke), Pitch (tonefall), Pace (tempo) og Pausing (pauser). Dette gjør stemmen vår til et mektig instrument vi kan variere med for å understreke og forsterke poengene våre.
 

4. BRUK HJELPEMIDLER SMART

Hjelpemidler skal hjelpe mottaker å oppfatte, forstå og huske det du sier. Bruker du Powerpoint er lesbarhet viktigst. God kontrast, store bokstaver og store bilder. Vær ytterst forsiktig med grafer og tabeller fra excel - for mange små detaljer. Bilder framfor tekst. 

Har du mange bilder på Powerpointen, skap variasjon med å kjøre ett lysbilde med bare noen få stikkord (aldri lang tekst) og motsatt. Slå gjerne av Powerpointen inn i mellom.

Å bruke flipp-over eller tavle underveis bidrar til å skape variasjon fra Powerpointen. I tillegg er tavle ofte bedre pedagogisk enn Powerpoint.

Å bruke rekvisita løfter presentasjonen din fra middelmådig til «wow» når dette gjøres riktig. Her kan du se hvordan det kan gjøres på en glitrende måte.
 

5. FÅ KONTROLL PÅ SOMMERFUGLENE

Stress og nervøsitet er bra så lenge det ikke tar overhånd. For mye stress gjør oss ubekvem og vi kan framstå som usikre, noe som smitter over på målgruppen. Det kan også svekke troverdigheten vår. For mye stress vil også gjøre at vi får en sjelvende stemme og en stivt kroppsspråk. I verste fall kan vi få hjernteppe.

Det aller viktigste vi kan gjøre for å takle stress og nervøsitet, er forberedelse og øving. Beklager å si det, men det er en grunn til at arbeidshestene som regel presterer bedre en talentene, med unntak av når talentene også er arbeidshester.

Holder det ikke med forberedelse, kan det hjelpe å tenke over hvorfor du er nervøs. Å identifisere årsaken vil som regel hjelpe deg å finne de rette tiltakene for å redusere risikoen for at akkurat det skal skje.

En tredje måte å takle stress og nervøsitet på, er å bruke pusteteknikker. Å puste riktig hjelper oss å skaffe hjernen nok oksygen, slik at den bevarer roen. Det som typisk skjer når vi er nervøse, er at vi begynner å puste overfladisk, noe som stresser reptilhjernen, noe som igjen gjør at reptilhjernen tar over kommandoen på bekostning av den rasjonelle hjernen - som du virkelig vil skal stå ved roret når du skal holde en viktig presentasjon, enten det er for kunden, ledelsen eller kollegaer. Derfor er det viktig å puste dypt med magen - og stikkordet her er å puste ut riktig. Innpust skjer automatisk av seg selv, så konsentrer deg om å puste skikkelig godt ut. Er du nysgjerrig på dette med pusteteknikker, kan du klikke her.

 

Følger du disse tipsene, kan jeg garantere deg at du vil holde bedre presentasjoner som både engasjerer målgruppen og som vil hjelpe deg å oppnå de resultatene du ønsker. 

Vil du vite mer om hva du kan gjøre for å bli skikkelig god i å holde presentasjoner? Da kan du melde deg på vårt kurs i «Krystallklare presentasjoner - fra frykt til begeistring». Du kan lese mer om kurset og melde deg på her eller ta kontakt meg for en prat.

Ha en flott dag videre!
 

Anne Karin