Kurs som funker

29.03.2019

0

«Definisjonen på galskap er å gjøre det samme om og om igjen, men forvente et annet resultat.»

 

Disse ordene tilhører Albert Einstein, og jeg er sikker på at du har hørt dem før. Kravene vi møter i arbeidslivet er tøffe og de blir stadig tøffere. Vi skal levere mer på kortere tid. Det krever at vi gjør ting på en annen måte, slik at vi oppnår bedre resultater. 

Et stikkord for å få til dette er kompetanseheving. Derfor går vi på kurs, vi deltar på seminarer og hører på foredrag. Vi leser bøker, hører på podcaster og ser på tedtalks. Kilden til informasjon har aldri vært større, men informasjon fører ikke automatisk til kompetanseheving og bedre ferdigheter. La oss derfor stoppe opp litt og se litt på nytteverdien av å gå på kurs. 

Kurs er kostbare, og de er tidkrevende. Derfor er det ikke rart at arbeidsgiveren din forventer å få noe igjen for kurset. Hele poenget med å gå på kurs, er jo at du skal lære noe som hjelper deg å gjøre jobben din bedre etterpå, slik at du skaper bedre resultater.

Kan du med hjertet på hånden si at hver gang du har vært på kurs, så har det skjedd?

Min erfaring er at det er veldig morsomt og interessant å gå på kurs, men når jeg er tilbake på jobb, blir det mest til at jeg gjør ting akkurat slik som jeg gjorde det før jeg gikk på kurset. Det er raskere og enklere å la autopiloten styre både det jeg gjør og hvordan jeg gjør det. Betyr det at jeg er et dårlig menneske? En dårlig ansatt? Nei, faktisk ikke. Det gjør meg bare til et menneske.

Forklaringen er enkel; vi mennesker er vanedyr. Vi er programmert fra naturens side til å spare på energien, og når vi lar autopiloten styre, da bruker vi lite energi. Det oppleves ofte som både tungvint, vanskelig og tidkrevende å innarbeide nye vaner og en ny arbeidsmetodikk. Hver gang tidsklemma tar oss, det vil si relativt ofte, kanskje hver dag - blir det fristende å gjøre det på samme måte som vi alltid har gjort. Og da blir resultatene deretter.

 

En langvarig prosess

Et kurs er i grunnen bare starten på en lengre prosess. En prosess hvor du skal forstå og utvikle en rekke nye ferdigheter. Under et kurs i kommunikasjon skal du f.eks. lære hvordan du utarbeider et tydelig budskap og en overbevisende argumentasjonsrekke. Det er ikke vanskelig for meg som kommunikasjonstrener å fortelle deg hvordan du gjøre dette og hvorfor det er lurt å gjøre det på denne måten, men det er ikke det samme som at du har lært det, og langt i fra det samme som at du begynner å gjøre det når du er tilbake i din travle arbeidstilværelse.

Å gå på kurs for å høre på en kursleder som forteller deg hva du skal gjøre og hvorfor du skal gjøre det - det er omtrent like nyttig som at du leser det samme i en bok eller ser en video om emnet på YouTube. Og det finnes mange videoer som kan fortelle deg om kommunikasjon, talekunst og argumentasjon på nettet. Bare søk, så vil du se.

Skal du lære å utvikle nye ferdigheter og implementere dem i din arbeidsmetodikk når du er tilbake på jobb, da kreves det noe langt mer, både av deg og av meg som kursleder. 

 

Verktøy hjelper deg akkurat som en hammer hjelper en snekker

For det første må du få noen verktøy. Konkrete verktøy som gjør det enklere for deg å bruke den nye kunnskapen. På våre kurs deler vi raust ut nyttige verktøy i form av stikkordsmanus, sjekklister og praktiske, kortfattede e-bøker som minner om brukermanualer. I vårt kurs «Krystallklart budskap - retorikk og kommunikasjon» gir vi deltakerne hele 10 konkrete verktøy som hjelper deltakerne å bli tydelige, trygge og mer tillitsvekkende. Ved hjelp av disse verktøyene blir det enklere for dem å endre arbeidsmetodikk når de er tilbake på jobb, slik at de blir mer effektive, får økt gjennomslagskraft og ikke minst; oppnår bedre resultater.

 

Du må trene for å lære

For det andre må du trene. Du må trene under kurset, slik at du får lov til å prøve og feile - og lære. Ved hjelp av konkrete tilbakemeldinger som hjelper deg videre, får du en bratt læringskurve som gir deg mestringsfølelse allerede under kurset. Først når du får denne mestringsfølelsen blir du motivert til å begynne å bruke verktøyene når du er tilbake på jobb. Det er tungt å skulle lære noe på egenhånd, og uten gode tilbakemeldinger og støtte blir det veldig tungt. Så tungt at de fleste gir opp. Derfor trener vi mye under våre kurs slik du kan mestrer verktøyene før du forlater kurset. Helt opp mot 50% - 60% av kurset kan gå med til trening. Det er krevende, men uhyggelig lærerikt.

 

Personlig oppfølgning sikrer forpliktelse

For det tredje må du få oppfølgning fra din kommunikasjonstrener. Etter kurset skal verktøyene tilpasses din arbeidsverden. Kanskje må noen av verktøyene justeres og tilpasses, slik at de fungerer optimalt for deg? Kanskje husker du ikke alt fra kurset, og opplever at du ikke får det til slik som du hadde tenkt deg? Da er det godt å vite at du har en kommunikasjonstrener som vil følge deg opp. Vi følger opp våre deltakere to uker etter kurset og deretter etter 3 måneder. Skulle deltakerne ha behov for hjelp mellom disse to oppfølgingssamtalene, vet de at det bare er å ta kontakt. Vi er her for å hjelpe dem videre, slik at de får full uttelling for kurset.

Når disse tre faktorene i et kurs er på plass; verktøy, trening og oppfølgning - da øker sannsynligheten for varig endring av vaner og dermed bedre resultater. Dette er kurs som funker!

Dine kommunikasjonsferdigheter er en av dine aller viktigste ferdigheter for å lykkes i arbeidslivet. Ordet kommunikasjon kommer fra det latinske ordet communicare, som betyr «gjøre felles» eller «gjøre sammen». God kommunikasjon er en forutsetning for å kunne samarbeide godt. Et godt samarbeid er en forutsetning for å skape resultater.

Å trene på kommunikasjon kan fort bli din beste investering, ikke bare for deg, men også for din  arbeidsgiver. Bare pass på at du velger et kurs som gir deg verktøy, trening og oppfølgning.

Lykke til!

 

Anne Karin