7 hemmeligheter fantastiske formidlere vet om

10.04.2019

0

Hva er det som skille de beste formidlerne fra resten? Hva er det de vet, som ikke vi vet? Hva er det de gjør?

Og kan vi også gjøre det, dersom vi vet det de vet?

Jeg tror det. Jeg tror opprikt at alle som vil, kan bli fantastiske formidlere. Det handler ikke om talent. Det handler om å lære seg et håndtverk. Det handler om å  vite hva som skal gjøres og hvordan, og deretter handler det om å trene. Her deler jeg 7 hemmeligheter som fantastiske formidlere vet - og som vil hjelpe deg til å bli akkurat så fantastisk som du ønsker å være!

Fantastiske formidlere vet at:

 1. Troverdigheten er døråpneren til publikums hjerte og hjerne.
  Hvis publikum ikke har tillit til formidleren, er det vanskelig, nærmest «mission impossible» å nå fram med budskapet. Fantastiske formidlere vil derfor alltid passe på omdømmet sitt, slik at de har troverdighet når de tar ordet. Er de ukjente for publikum, vil de ta grep i forkant og i starten av presentasjonen, for å bygge troverdighet raskt. Akkurat som vi ikke åpner døren til huset vår og slipper inn fremmede vi ikke har tillit til, vil vi heller ikke åpne døren til vår aller helligste; sjelen vår, og slippe inn ordene med mindre vi stoler på vedkommende som formidler dem.

 2. Ordene - tonefallet - kroppsspråket må harmonere for at budskapet skal framstå som tydelig og troverdig.
  Det er lett å lyve med ord, det er langt verre å lyve med det non-verbale språket som raskt oppsummert består av tonefall og stemme, førsteinntrykk og utstråling, kroppsholdning, blikk, mimikk og gester. Dersom ordene sier «begeistring», mens tonefallet og kroppsspråket sier «kjedelig», da velger publikum ofte å stole på sistnevnte, siden det er så lett å lyve med ord. Fantastiske formidlere er derfor nøye med å fortelle det samme med ansiktet, stemmen og kroppen som ordene de formidler.

   
 3. Kun ett budskap («I have a dream», «Ich bin ein berliner», «Yes we can»).
  Hjernen vår har svært begrenset kapasitet. Dersom du presenterer flere enn ett budskap, risikerer du at publikum bare får med seg ett av dem - eller i værste fall - ingen! Jo flere budskap du pakker inn i en tale eller en presentasjon, jo mer «grøt» blir det i hjernen til publikum. Fantastiske formidlere bygger hele talen eller presentasjonen sin rundt ett bærende budskap, som folk husker lenge etterpå.

   
 4. Å holde en tale eller en presentasjon - det er å snakke fra hjertet.
  I det øyeblikket du tror at det å holde en tale eller presentasjon, er å gjøre et show, en forestilling - da blir du 0% deg selv og 100% skuespiller. Hvis du ikke er en trent skuespiller, er det lett å forstå at du blir nervøs og ukomfortabel. I tillegg mister publikum muligheten til å se, oppleve og føle hvem du er - noe som igjen vil svekke troverdigheten din (ref. hemmelig nr. 1). Gode formidlere holder ikke taler, eller presentasjoner, de har
  samtaler med sitt publikum. De deler engasjementet sitt, begeistringen sin - det de har i hjertet. Bill Clinton sa en gang: «Jeg later alltid som om jeg snakker til mine beste venner en lørdagskveld. Da blir jeg ekte, naturlig og avslappet - og mye mindre nervøs».
   
 5. De ønsker å beherske alle fire kommunikasjonsspråkene.
  Du vet at vi har fem sanser: Syn, hørsel, lukt, berøring/føle, smak. Men visste du at dette gir oss fire ulike kommunikasjonsspråk?
  Det er Visuelt - Auditiv - Auditiv digital - Kinestetisk. Snakker du to av dem er du på snittet, klarer du å snakke alle fire - da er du i verdensklasse!

  Visuelt kommunikasjonsspråk er det du ser - bilder; alt fra kroppsholdning, mimikk, blikk, gestikulering til hva du har på deg og hvordan du beveger deg rundt på gulvet. Visuell kommunikasjon er også visuelle hjelpemidler med film, bilder, symboler og illustrasjoner. Fantastiske formidlere vet å kle seg i tråd med situasjonen og budskapet de skal formidle, de har et levende og åpent kroppsspråk, og de bruker visuelle hjelpemidler på en smart og gjennomtenkt måte.

  Auditiv kommunikasjonsspråk handler om lyd. Her snakker vi om ordene du velger og stemmen du formidler budskapet ditt med, at stemmen brukes bevisst til å understreke og forsterke de viktige poengene, og ikke minst, er i samsvar med budskapet. Fantastiske formidlere vet å bruke stemmen som et instrument. Når temaet er alvorlig, er stemmen alvorlig. Når temaet er muntert, er stemmen muntert. Fantastiske formidlere kan variere stemmens tempo, styrke, tonefall og ikke minst, ta pauser på strategiske steder slik at ordene kan synke inn hos publikum.

  Auditiv digitalt kommunikasjonsspråk handler om ord og mening. Dette kommunikasjonsspråket henvender seg til vår rasjonelle hjerne. Det handler om å formidle den analytiske, statistiske informasjonen på en logisk og strukturert måte. Fantastiske formidlere vet at dette språket må være med for å bygge troverdighet hos publikum, og de evner å gjøre det på en måte som virker spennende og engasjerende. Har du sett en tedtalk av Hans Rosling? Der ser du dette demonstrert på et glitrende vis. Bedre kan det neppe gjøres.

  Kinestetisk kommunikasjonsspråk henvender seg til følelsene våre, vår kroppsfornemmelse, smak og lukt. Dette er et språk som får oss til å føle budskapet og til å føle ett med både taleren og historien som fortelles. Fantastiske formidlere har alltid en historie med i sin presentasjon, akkurat passe detaljert med nøye utvalgte verb og adjektiv slik at publikum kan leve seg inn i historien.

  Fantastiske formidlere vet at jo større evne de har til å bruke alle fire disse kommunikasjonsspråkene, og skifte mellom dem, jo enklere vil de kunne vekke tillit, etablere en relasjon med publikum og nå fram med budskapet sitt på en måte som både berører og informerer.

   
 6. Lite slår ekte engasjement!
  Real passion - som de sier i USA. Om du ikke kjenner til noen av de andre hemmelighetene, så kommer du svært langt med dette. Brenner du for det du skal snakke om - og tør å vise det fullt og helt - da kommer energien, da kommer troverdigheten, og da vil du gjøre inntrykk på publikum. Fantastiske formidlere vet at hjernen vår har lett for å kjede seg, er doven og derfor foretrekker underholdning og lettbent informasjon som ikke krever for mye tankevirksomhet. Ekte engasjement gir energi til publikum, noe som hjelper dem å absorbere budskapet som formidles. Derfor spør fantastiske formidlere seg «Hvorfor er dette viktig for meg?» Svaret her gir dem den energien de trenger for å tenne sitt eget engasjement før de holder presentasjonen.

   
 7. Riktig profesjonell holdning til kommunikasjonsprosessen er kritisk viktig for lykkes.
  Fantastiske formidlere vet at det ikke er de som er viktige; det er budskapet og publikum som er viktige. En formidler er bare et hjelpemiddel - et talerør - for budskapet, slik at det når fram til publikum. Fantastiske formidlere er derfor sitt ansvar bevisst. De setter seg grundig inn i saken, de forbereder budskapet grundig slik at det er tydelig, kortfattet og strukturert, og de gjør seg kjent med sitt publikum slik at de vet hvordan de skal vinkle budskapet og formidle det på publikum sine premisser. 

  Fantastiske formidlere
   tar ikke sjansen på at gårsdagens presentasjon kan brukes på nytt, eller at de kan flyte på sjarmen eller erfaringen. De vet at det ikke er godt nok.

  For å overkomme frykten for å tale (fantastiske formidlere er også nervøse), stiller de spørsmålet: «Hvorfor er det viktig å fortelle akkurat dette budskapet til akkurat denne gruppen?» Når svaret er på plass, da er nervene på plass. De skal dirre akkurat passe for å gi energi og skjerpe tankene, men ikke så mye at de skaper overtenning eller handlingslammelse. 

Nå som du kjenner til disse syv hemmelighetene, håper jeg du har dem i bakhodet når du neste gang skal holde en presentasjon eller tale. Bruk dem vel og bli en fantastisk formidler. 

Lykke til!

Anne Karin