Få maks ut av nettkurset ditt!

24.08.2020

0

Selv om Covid-19 vil medføre hjemmekontor i lang tid framover, er det ingen grunn til å droppe kompetanseutviklingen. Tilbudet av nettkurs er rikt og variert, og hjemmekontor kan faktisk gjøre det enklere og mer effektivt å fordype seg i læringen.

Men det er noen fallgruver.
Hvilke nettkurs skal du velge? Hva kjennetegner et godt nettkurs? Vil du ha selvdisiplin til å fullføre kurset? 

I dette innlegget vil jeg antyde noen punkter som kjennetegner innholdet i et godt nettkurs.

Dette kommer litt an på hva slags type kompetanse du ønsker å tilegne deg. Noe kompetanse kan du få ved å se en video eller lese en bok. Annen type kompetanse kan kreve mer. Dersom målet ditt med kompetansehevingen er å utvikle bestemte ferdigheter og/eller å endre arbeidsmetodikk, vil vi anbefale deg å se etter ett nettkurs som inneholder følgende elementer:

 

Variasjon

Gode nettkurs presenterer fagstoffet på forskjellige måter. Det kan være en video som presenterer teorien, etterfulgt av konkrete eksempler som gjør det lettere å forstå hva som menes. Videre kan kurset inneholde case og oppgaver, samt lenke til eksterne artikler og videoer for de som ønsker å lære mer. På den måten blir det stor variasjon i nettkurset, noe som gjør det mer spennende å ta kurset. 

 

Dypde

Vi mennesker er forskjellige. Noen er utålmodige og ønsker kun å få med seg det viktigste, mens andre ønsker å gå i dybden. Gode nettkurs presenterer det viktigste stoffet først, men har i tillegg bonusmateriell for de som ønsker å lære mer. Dette kan være som tidligere nevnt lenker til eksterne kilder, eller forslag til andre nettkurs eller bøker som kan leses.

 

Verktøy

Mens teori fort kan bli slitt svevende, vil konkrete verktøy hjelpe deg å omsette teorien til praksis, slik at du kan bruke det nye du har lært på jobb med en gang. Med konkrete verktøy menes feks. sjekklister, maler og skjema for å nevne noen. Gode praktiske verktøy er intuitive og enkle å bruke, men ikke undervurder behovet for å trene på verktøyene hvis du har som mål å bli dyktig.

 

Trening

Det er en ting å forstå ny lærdom, det er noe annet å omsette den til praksis. Se derfor etter nettkurs som gir deg mulighet til å trene. Det kan være alt fra å løse praktiske case, svare på oppgaver, reflektere over problemstillinger og å trene på konkrete verktøy, ref. punktet ovenfor.

Å lage en målgruppe-analyse basert på en sjekkliste, er et eksempel på slik trening. Et annet eksempel er å lage en presentasjon basert på en mal som bestemmer strukturen for deg. Et tredje eksempel er å skrive en agenda basert på et skjema som nettkurset gir deg som verktøy. Å trene på verktøyene er ofte en forutsetning for å utvikle nye ferdigheter og å implementere dem i arbeidshverdagen. 

Å endre arbeidsmetodikk krever at du slutter med eksisterende og automatiserte metodikk (som er blitt en vane), for å innarbeide og automatisere den nye. Dette krever vilje, motivasjon og tålmodighet. Å få startet denne prosessen under nettkurset, med støtte av kursleder og en kursgruppe, vil hjelpe deg å lykkes.

 

Personlig oppfølgning

Å vite at du på et tidspunkt skal sitte ansikt til ansikt med din kursleder, fungerer både som en gulrot og pisk. Gulroten er at du vet at du vil få svar på alt det du lurer på og du vil få hjelp med alt det du ikke fikk til, når du møter kurslederen din digitalt ansikt til ansikt. Pisken er at du vet at du vil oppleve det som ubehagelig, dersom du sitter der ute å ha gjennomført kurset. Det blir flaut, kanskje til og med pinlig, og det er ikke bra verken for deg eller kursleder. 

Som det ansvarlige og sosiale vesnet du er, vil du derfor «dyttes» til å gjennomføre kurset, når du vet at du skal ha en personlig oppfølgingssamtale med kurslederen din.

Du vil selvsagt kunne påvirke når denne oppfølgningssamtalen skal finne sted, men du kan ikke utsette den evig. De fleste har tilgang til et nettkurs i ett år og oppfølgningssamtalen må selvsagt gjennomføres innenfor denne tidsperioden. En god kursleder vil holde kontakten med deg løpende gjennom kurset, med vennlige og motiverende «dytt», og når utløpsdatoen for kurset nærmer seg, vil en kurslederen invitere deg til en samtale. For de aller fleste er dette mer enn nok til å fullføre kurset.

 

Ta kurset sammen med andre

Mange nettkurs kan du melde deg på og gjennomføre alene. Det oppleves ofte som ensomt, og du har ingen å diskutere kurset med. Se derfor etter nettkurs som enten kan kjøpes inn til organisasjonen du jobber slik at du kan ta kurset sammen med flere av dine kollegaer, eller se etter nettkurs som har en felles oppstart. Da tar du kurset sammen med mange andre mennesker, og dere blir «holdt i hånden» av en kursleder.

Disse kursene har en fastlagt progresjon. Det kan bety at du får en e-post en gang i uken med tilgang til ny modul i nettkurset (dette kalles «drypp»). Fordelen med disse drypp-kursene, er at du får tilgang til en passe mengde ny kunnskap du skal fordøye, før neste modul blir gjort tilgjengelig for deg. Dette hjelper deg å styre mengden med kunnskap som skal læres og du motiveres til å gjennomføre modulen slik at progresjonen opprettholdes.

 

Q&A

Et godt nettkurs inneholder en mulighet til å stille spørsmål til kursleder og å få svar. Noen nettkurs håndterer dette skriftlig, andre setter opp Q&A Live som sendes direkte. Der vil kursleder både svare på spørsmål som er sendt inn på forhånd, og svare på spørsmål som kommer inn under LIVE-sendingen. Disse LIVE-sendingene tilfører nettkurset en solid dose menneskelig interaksjon, som ofte kan være fraværende i nettkurs hvor alt er automatisert. Ikke undervurder hvor stor effekt disse sendingene har på motivasjonen og gjennomføringsevnen din!

 

Digital kursgruppe

En digital kursgruppe vil gi deg et verdifullt felleskap hvor du kan stille spørsmål, få hjelp til konkrete utfordringer, mulighet til å diskutere problemstillinger og refleksjoner. Kursgruppen vil også fungere som et sosialt felleskap som bidrar til motivasjon og inspirasjon. Noen deltakere er aktive i en slik gruppe, andre er mer stille og observerende tilstede, mens en tredje gruppe av deltakere velger å ikke være en del av kursgruppen i det hele tatt. Min anbefaling er at du velger et kurs som tilbyr en kursgruppe og at du er aktiv der. Det vil gi deg et større utbytte av kurset og vil hjelpe deg å fullføre. 

 

Repetisjon og oppslagsverk

Fordelen med et nettkurs er at du kan ta kurset når du vil og hvor du vil, og i ditt eget tempo. Det betyr at det er viktig å se etter nettkurs som gir deg mulighet til nettopp det. De fleste nettkurs gir deg tilgang i 6 - 12 måneder, og det er rikelig. Å ha tilgang til et nettkurs i «evig tid», kan fort medføre at du utsetter nettkurset, helt riktig, til evig tid. 

En annen fordel med å ha tilgang til kurset i 6 - 12 måneder, er at du kan repetere kurset flere ganger, og du kan også gå tilbake og bruke nettkurset som oppslagsverk. 

 

Nedlastninger

Gode nettkurs gir deg muligheten til å laste ned verktøy og kursdokumentasjon, slik at du har tilgang til disse etter at du mister tilgangen til nettkurset. Kursdokumentasjonen bør inneholde all nødvendig teori, med eksempler, slik at du kan repetere og slå opp i denne ved senere behov. 

 

Fem forskningsbaserte råd om smart digital læring

Å gjennomføre et nettkurs har mange fordeler, men det er fort gjort å utsette gjennomføringen. Det er krevende å finne tid i en travel hverdag. Det kan også oppleves som å være alene midt ute på havet, uten et klart mål å navigere mot og ingen vind i ryggen. Her får du fem råd som hjelper deg å fullføre et nettkurs.

 

1. Fokus - dropp multitaskingen

Se for deg at du setter på videoen i nettkurset som går gjennom teorien. Videoen er på 20 minutter. Mens kurslederen snakker, glir du med jevne mellomrom innom mailboksen din, Facebook og LinkedIn. 

Dette gjør du mens du er skråsikker på at du får med deg hva kurslederen din sier. Det er feil. 

Forskning viser at studenter som multitasker, utfører oppgavene dårligere og oppnår svakere læringsresultater enn studentene som fokuserer på en ting ad gangen.

Legg bort mobilen din. Forskning viser at det å ha mobilen i nærheten, gjør at hjernen vår er «parat», og du bruker derfor unødvendig kapasitet bare på å tenke på den fordi den kan ringe eller vibrere.

 

2. Tydelig målsetning

Sett deg et tydelig mål med hva du ønsker å få ut av nettkurset og bestem deg for når du skal være ferdig med nettkurset.

 

3. Lag en plan

Lag en plan for når og hvordan du skal gjennomføre kurset. Sett av en bestemt tid hver dag eller uke som er dedikert til nettkurset. Vær edruelig og husk pauser. Sett opp en avtale med deg selv om å reflektere over din egen innsats med jevne mellomrom, feks hver fredag kl. 1500 hvis kurset går over 8 uker. Sett inn tiltak om du fraviker planen din, eller juster planen om den ikke fører til ønsket resultat.

 

4. Bruk effektive læringsteknikker

Du husker svært lite etter å ha sett en video på 20 minutter. Hvis kurslederen har vært dyktig, og du har lyttet oppmerksomt, husker du tre til seks punkter. 

En teknikk mange bruker er derfor å notere underveis. Dette fungerer godt om du bruker Cornell-metoden. Her deler du notatarket ditt opp i tre deler. I den ene delen skriver du ned notatene dine mens du lytter til videoen. I den andre delen skriver du ned begreper, konsepter og eventuelle spørsmål. I den tredje delen skriver du et lite sammendrag av notatene dine, hvor hovedpoengene kommer fram. Dette gir deg mulighet til å reflektere og repetere fagstoffet. Klarer du i tillegg å koble den nye informasjonen til noe du vet og kan fra før, vil det gjøre det enklere for deg å huske det du har lært og det øke læringsutbytte.

Å sette egne ord på det du har lært vil styrke læringsutbyttet ytterligere. Hvis du deltar i en kursgruppe, og skal forklare en av de andre deltakerne hva dere lærte i denne modulen, vil du måtte reflektere over det dere har lært, slik at du kan formidle dette videre med egne ord på en god og tydelig måte. 

 

5. Gi deg selv en belønning

Belønning hjelper på motivasjonen vår. Du kan sette opp små belønninger etter hver modul og/eller sette opp en belønning som du kan unne deg når du er ferdig med kurset og du har nådd målet ditt. Because you are worth it! ;-)


Jeg håper disse rådene vil hjelpe deg i jakten på akkurat det nettkurset du trenger, og til å fullføre kurset. Har du noen spørsmål, er det bare å ta kontakt på post@krystallklart.no.

Lykke til!
 

Anne karin