Ikke vær en muselort

Her skriver vi om det som opptar oss i det daglige. Du vil finne alt fra faglig tips til engasjerte innlegg. Vi tror oppriktig på at vi finner bedre løsninger og får en enklere hverdag når vi forstår hverandre. I tillegg tror vi på engasjement. Vi må engasjere oss for å skape en bedre verden og et bedre liv. Ergo; ikke vær en muselort - engasjer deg!

Gode tips til effektive videomøter

25.09.2018
0

I dag foregår stadig flere møter via video. Dette er smart og hensiktsmessig da bedriftene sparer penger og de ansatte sparer tid som ellers ville gått med til reising. Videomøtene har imidlertid også sine utfordringer:

  • Mye av den non-verbale kommunikasjonen forsvinner. Det betyr at antall misforståelser øker.
  • Møtene kan oppleves som kjedeligere, noe som frister deltakerne til å multi-taske.
  • Den som leder møtet har ikke det samme overblikket og kontrollen over møtedeltakerne.
  • Sist men ikke minst, den som gjennomfører presentasjonen står ovenfor en større utfordring når det kommer til å skape kontakt med de andre møtedeltakerne. Ofte vil den som presenterer kun være synlig fra brystet og opp, eller møtedeltakerne vil kun høre stemmen til vedkommende samtidig som slides vises på skjermen.

Alt i alt fører dette til at kommunikasjonen mellom deltakerne blir dårligere. Deltakerne vil mentalt fade inn og ut av presentasjonen, og sjelden vil alle møtedeltakerne befinne seg på samme sted samtidig. Resultatet er at deltakerne sitter igjen med kun bruddstykker av presentasjonen som er blitt holdt, og disse bruddstykkene vil være forskjellige fra person til person. Dette er ikke et godt utgangspunkt for diskusjonen og eventuelle beslutningen som skal tas etterpå.

Dette stiller ekstra krav til både møteleder, deltakerne og ikke minst; han eller hun som skal holde en presentasjon under et videomøte. Her skal du få noen skikkelig gode og praktiske tips som hjelper deg å skape effektive og nyttige videomøter!

 

Les mer

Dette må du gjøre hvis du vil bli hørt og forstått

04.09.2018
0

Har du tenkt over at måten du kommuniserer på, påvirker resultatene dine?

Dårlig kommunikasjon er dessverre mer regelen enn unntaket på norske arbeidsplasser.

Vi misforstår hverandre, vi snakker forbi hverandre og vi overser viktige deler av budskapet når noen snakker med oss fordi vi er opptatt av å tenke på hva vi selv skal vi. 

Problemet er ikke mangel på ord, tvert om. Vi produserer mengder med ord, både i notater, i presentasjoner og når vi snakker. Vi bruker lange ord, flotte ord og ikke minst, mange fremmedord og faguttrykk. Ofte helt ubevisst og uten omtanke på om mottaker har det samme begrepsapparatet eller tid til å ta i mot vår ordflom.

Les mer

Slik håndterer du negative innvendinger

12.04.2018
0

En av grunnen til at mange er nervøse når de skal holde presentasjoner, er frykten for å bli utfordret av tilhørerne. Hvordan du takler dette kan være avgjørende for utfallet av saken du presenterer.

Merker dine tilhørere at du blir defensiv, at du trekker deg unna, kan det svekke troverdigheten din. Flakkende blikk, en skjelvende stemme og et nølende svar virker ikke tillitsvekkende.

Hvis du derimot står støtt og svarer på utfordringen uten å vike med blikket, kan du derimot vippe denne vanskelige situasjonen til din fordel.
Her skal du få noen tips til hvordan du kan håndtere en slik situasjon med utfordrende tilhørere.

Les mer

Vakker makt

04.01.2018
0

«Skjønnhet belønnes privat og profesjonelt - hele livet»

Ordene er hentet fra en artikkel av Zofia Paszkiewicz. Hun har snakket med Francesca Minerva, filosof ved universitetet i Ghent og spesialist på medisinsk etikk, bioetikk og diskriminering. Eller for å så det på en enklere måte; Francesca Minerva er ekspert å diskriminering basert på utseende. Selv om det kan slå begge veier, viser forskning at det som regel er de attraktive menneskene som får flest fordeler på bekostning av de som har et litt mindre attraktivt utseende.

 

Hvorfor er det slik, at vi behandler pene mennesker bedre enn mindre attraktive mennesker?

 

Hvorfor er det slik, at vi behandler pene mennesker bedre enn mindre attraktive mennesker?

Francesca Minerva har to svar på dette:

 

Les mer

Bare du blir godt nok likt

25.12.2017
0

I Arbeiderpartiet har vi fått den interessante situasjonen at det ikke er gutteklubben grei som beskytter Trond Giske, men jenteklubben grei, det vil si Anniken Huitfeldt, leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, og partisekretær Kjersti Stenseng.

Flere av varslerne i Trond Giske-saken har bedt om at varslene deres skal behandles internt i Arbeiderpartiet uten at disse to kvinnene sitter rundt bordet. De blir sett på som for lojale mot Trond Giske.

Hva er det som skjer her?

Trond Giske har åpentbart hatt en upassende oppførsel. Arbeiderpartiets egen interne granskning har selv konkludert med at «Etter en samlet vurdering av de beskrivelser som er gitt, finner vi at det med stor grad av sannsynlighet må legges til grunn at det foreligger tilfeller av seksuell trakassering begått av Trond Giske mot   og Kvinne 2» heter det i den juridiske betenkningen som DN refererer til den 22.12.17.

Løsningen til Arbeiderpartiet og Trond Giske er at han legger seg flat og sier unnskyldning.

Dette har pirret min nysgjerrighet.

Normalt er vi kvinner raske med å beskylde gutteklubben grei for å beskytte sine egne. Her er det primært jenteklubben grei som beskytter Trond Giske. 

Hvorfor?
Her kan retorikken hjelpe oss å forstå.

I retorikken har vi noe som kalles «Talerens etos», som noe grovt oversatt betyr Talerens troverdighet. 

Etos-begrepet består av tre deler: 

  1. Kompetanse
  2. Karaketer
  3. Kommunikasjon

Trond Giske skårer sannsynligvis høyt internt på kompetanse og kommunikasjon, erfaren som han er i politikken. Og han kan snakke for seg.

Når det kommer til Karakter kan denne igjen deles i intensjon og integritet. Altså om man har edle hensikter og om man er ærlig og ekte.

Min teori er at jenteklubben grei mener at Trond Giske ...

Les mer