Ikke vær en muselort

Her skriver vi om det som opptar oss i det daglige. Du vil finne alt fra faglig tips til engasjerte innlegg. Vi tror oppriktig på at vi finner bedre løsninger og får en enklere hverdag når vi forstår hverandre. I tillegg tror vi på engasjement. Vi må engasjere oss for å skape en bedre verden og et bedre liv. Ergo; ikke vær en muselort - engasjer deg!

Derfor er det smart å kunne retorikk

29.10.2015
0

Hva tenker du på når du hører ordet retorikk? Vi har flere definisjoner på retorikk; «Kunsten å påvirke» eller «Kunsten å overbevise» er to av de mest vanlige. Jeg liker ikke å bruke ordet «kunst» i denne sammenhengen. Fordi retorikk er ikke en kunstart forbeholdt noen få talentfulle sjeler. Retorikk handler om konkrete verktøy, systemer og metoder alle kan - og bør - lære seg.

Hvorfor? Fordi vi alle har nytte av å kunne kommunisere tydelig og godt. Enten du holder en presentasjon på jobb, er i en samtale med rektor på skolen til sønnen din, eller du diskuterer et forslag i idrettslaget eller korpset på fritiden din. 

Retorikk er sågar nyttig å kunne når du henvender deg til det offentlige; enten det er boligkontoret i kommunen din når du skal bygge på huset eller når du kontakter hjemmesykepleien på vegne av dine gamle foreldre. Å bli hørt og forstått er avgjørende for resultatet du oppnår.

Å bli hørt og forstått er avgjørende for resultatet du oppnår.

Hvor mange av oss har ikke gått til sengs om kvelden og erget oss over en samtale som gikk dårlig i løpet av dagen fordi «de andre» ikke forstod hva vi mente?

Utydelig kommunikasjon koster også arbeidsgiveren din dyrt.

Utydelig kommunikasjon koster også arbeidsgiveren din dyrt. Utydelig kommunikasjon fører til tapte kontrakter, tapt salg og kostbare feilleveranser. Møtene tar alt for lang tid siden presentasjonene ofte er for lange og inneholder for mye (irrelevant) informasjon. Viktige beslutninger blir fattet på dårlig grunnlag med negative økonomiske konsekvenser som resultat. I tillegg skaper misforståelser frustrasjon blant de ansatte, som igjen påvirker arbeidsmiljøet, trivselen og motivasjonen på jobb. Løsningen er å lære hvordan vi kan kommunisere godt og tydelig hvor budskapet går strake veien inn i mottakers hode og hjerte. Vi finner bedre løsninger og får en enklere arbeidsdag når vi forstår hverandre.

Vi finner bedre løsninger og får en enklere arbeidsdag når vi forstår hverandre.

Vi i krystallklart budskap brenner for retorikk. Siden 2011 har vi lært bort retoriske verktøy til over tusen mennesker i Norge. Vi har spurt fem av disse hvilke fordeler de har hatt av å lære retorikk. Fem personer med ulik bakgrunn, fra forskjellige bransjer, med kun en ting til felles; de bruker retoriske verktøy for å oppnå det de vil. Her kan du lese hva de forteller:

 

Les mer