Ikke vær en muselort

Her skriver vi om det som opptar oss i det daglige. Du vil finne alt fra faglig tips til engasjerte innlegg. Vi tror oppriktig på at vi finner bedre løsninger og får en enklere hverdag når vi forstår hverandre. I tillegg tror vi på engasjement. Vi må engasjere oss for å skape en bedre verden og et bedre liv. Ergo; ikke vær en muselort - engasjer deg!

Bare du blir godt nok likt

25.12.2017
0

I Arbeiderpartiet har vi fått den interessante situasjonen at det ikke er gutteklubben grei som beskytter Trond Giske, men jenteklubben grei, det vil si Anniken Huitfeldt, leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, og partisekretær Kjersti Stenseng.

Flere av varslerne i Trond Giske-saken har bedt om at varslene deres skal behandles internt i Arbeiderpartiet uten at disse to kvinnene sitter rundt bordet. De blir sett på som for lojale mot Trond Giske.

Hva er det som skjer her?

Trond Giske har åpentbart hatt en upassende oppførsel. Arbeiderpartiets egen interne granskning har selv konkludert med at «Etter en samlet vurdering av de beskrivelser som er gitt, finner vi at det med stor grad av sannsynlighet må legges til grunn at det foreligger tilfeller av seksuell trakassering begått av Trond Giske mot   og Kvinne 2» heter det i den juridiske betenkningen som DN refererer til den 22.12.17.

Løsningen til Arbeiderpartiet og Trond Giske er at han legger seg flat og sier unnskyldning.

Dette har pirret min nysgjerrighet.

Normalt er vi kvinner raske med å beskylde gutteklubben grei for å beskytte sine egne. Her er det primært jenteklubben grei som beskytter Trond Giske. 

Hvorfor?
Her kan retorikken hjelpe oss å forstå.

I retorikken har vi noe som kalles «Talerens etos», som noe grovt oversatt betyr Talerens troverdighet. 

Etos-begrepet består av tre deler: 

  1. Kompetanse
  2. Karaketer
  3. Kommunikasjon

Trond Giske skårer sannsynligvis høyt internt på kompetanse og kommunikasjon, erfaren som han er i politikken. Og han kan snakke for seg.

Når det kommer til Karakter kan denne igjen deles i intensjon og integritet. Altså om man har edle hensikter og om man er ærlig og ekte.

Min teori er at jenteklubben grei mener at Trond Giske ...

Les mer

Logos, ethos og pathos hjelper deg å se klarere

09.05.2017
0

Det er lettere å diskutere når vi har verktøy som hjelper oss å skille argumentene fra hverandre, slik at vi ser bildet tydeligere. Retorikkens Logos (logiske, rasjonelle argumenter), Ethos (verdiargumenter) og Pathos (emosjonelle argumenter) er et slikt verktøy. La oss bruke diskusjonen om hvilket samfunn vi ønsker oss, med eller uten mennesker med Downs syndrom, som ett eksempel:

Har Aksel Braanen Sterri rett når han sier at mennesker med Downs syndrom er en økonomisk belastning for samfunnet? (Logos)

Har Sterri rett når han sier at "Et samfunn ...

Les mer