Ikke vær en muselort

Her skriver vi om det som opptar oss i det daglige. Du vil finne alt fra faglig tips til engasjerte innlegg. Vi tror oppriktig på at vi finner bedre løsninger og får en enklere hverdag når vi forstår hverandre. I tillegg tror vi på engasjement. Vi må engasjere oss for å skape en bedre verden og et bedre liv. Ergo; ikke vær en muselort - engasjer deg!

Språkjåleri

26.11.2015
0

På mandag satt jeg og hjalp datteren min på 5 år med leksene. Jeg leste nedover på lekseplanen og kom til det andre punktet hvor det stod "Matemagisk digital elevressurs". Digital elevressurs? Hva ...? En ting at lærerne bruker et så dårlig språk seg i mellom (og sannsynligvis produsenten), men at de skriver det på lekseplanen så elevene leser og lærer å bruke det samme dårlig språket, gjør meg både bedrøvet og betenkt. Er det en ting jeg pirker i, når jeg holder kurs i retorikk, så er det deltakere som bruker abstrakte ord, som feks. ressurs. For hvordan skal du få gjennomslag for idéene og forslagene dine, hvis folk ikke skjønner hva du mener?
 
Hvis du ber om økte ressurser, kan det bety mer penger, at du trenger hjelp fra flere kollegaer, eller mer tid til å bli ferdig med prosjektet. Det kan faktisk bety en haug med ting.
 
Ordet ressurs betyr ...
 
 

Les mer