Videreutvikle dine ferdigheter, bli tryggere og oppnå bedre resultater.

Lær deg enkle teknikker og verktøy for eneffektiv og morsom arbeidsdag!

KRYSTALLKLART BUDSKAP™ - praktisk retorikk

Kommunikasjon er vanskelig. Det du mente å si, når ikke fram til mottaker. Resultatet er kjedelige misforståelser, frustrasjon og manglende gjennomslagskraft. Å formulere seg tydelig, enten skriftlig eller muntlig, er en ferdighet vi kan lære oss og trene på. Ved hjelp av konkrete verktøy lærer du å formulere et tydelig budskap, utarbeide relevante og sterke argumenter og formidle dine tanker og meninger på en strukturert måte. KRYSTALLKLART BUDSKAP™ er et grunnleggende kurs i praktisk, moderne retorikk. Du kan lese mer om kurset her.

KRYSTALLKLARE PRESENTASJONER™ - presentasjonsteknikk

Hvor mange presentasjoner har du overvært det siste året, som du vil gi terningkast seks? Mange av oss holder hundrevis av presentasjoner i løpet av ett arbeidsår uten tanke på om mottaker oppfatter, forstår og husker det vi sier. Ofte er presentasjonene kjedelige, noe som resulterer i at mottaker begynner å tenke på andre ting. Dette kurset i presentasjonsteknikk lærer deg hvordan du kan formidle ditt budskap på en engasjerende måte slik at du holder mottaker mentalt tilstede. Du lærer også hvordan du kan takle nervøsitet og stress, få bedre selvtillit og etablere et solid førsteinntrykk. Du kan lese mer om kurset her.

KRYSTALLKLARE MØTER™ - møteledelse

Møter er viktige i dagens arbeidsliv. Likevel bruker mange av oss alt for mye tid på møtevirksomhet, samtidig som noen av møtene oppleves som lite effektive og nyttige. Det kan vi heldigvis gjøre noe med. Med kunnskap om møteledelse kan du skape effektive, nyttige og inspirerende møter slik at møtetiden halveres og nytteverdien dobles. Du kan lese mer om kurset her.

SKREDDERSYDDE SEMINAR OG FOREDRAG

I tillegg til disse kursene holder jeg en rekke seminarer og foredrag som kan skreddersys dine behov.