KRYSTALLKLARE MØTER™

Halvérer møtetiden, dobler nytteverdien - et kurs i møteledelse

Møter

Ønsker du effektive, nyttige og inspirerende møter på jobb?

Velkommen til Norges eneste kurs i møteledelse som kombinerer den nyeste innsikten fra effektiv møteledelse og møteteknikk med retoriske verktøy!

 

I følge en norsk undersøkelse bruker norske ledere mellom 15 - 19 timer pr arbeidsuke på møtevirksomhet. Hele 40% av møtetiden anses som bortkastet på grunn av avsporinger og fordi det presenteres alt for mye informasjon under møtet. KRYSTALLKLARE MØTER™ kan hjelpe deg å halvere tiden du bruker på møter, samtidig som nytteverdien dobles. Da oppnår du bedre resultater på jobb og får tid til overs - som du kan bruke på det du har lyst til!

 

Hva er KRYSTALLKLARE MØTER™?

Krystallklare møter er et helt nytt og unikt kurskonsept innen møteledelse som inkluderer retoriske verktøy. 

Hvorfor retorikk? Retorikk er «kunsten å kommunisere» og hva er det vi gjør under et møte? Vi kommuniserer. Derfor vil våre kommunikasjonsferdigheter påvirke kvaliteten på møtene. Krystallklare møter er gjennomsyret av tydelig, grundig og målrettet kommunikasjon. 

 • Det betyr at krystallklare møter ledes av en tydelig møteleder som er bevisst sin rolle som møteleder. En møteleder som er trygg og sterk, som sørger for at alle holder seg til saken, at møtet når sitt mål innen den tiden som er avsatt.
 • Et krystallklart møte innebærer at alle møtedeltakerne på forhånd vet hva som er målet med møtet og hvem som skal forberede hva. Et krystallklart møte innebærer at alle deltakerne vet hva som er forventet av dem, at de deltar på en aktiv og positiv måte, at de formulerer seg tydelig og kortfattet og ikke minst; holder seg til saken.
 • Et krystallklart møte innebærer at alle presentasjoner som holdes under møtet er krystallklare; det vil si lette å forstå, kortfattet og strukturerte - og at de inneholder kun nødvendig og relevant informasjon for å få behandlet saken på en ansvarlig og god måte. 

 

Det at vi gjør noe ofte, betyr ikke at vi er gode på det. Det betyr bare at det er uhyre vanskelig å endre måten vi gjør det på. Jeg er derfor imponert over hvordan Anne Karin klarer å riste litt i inngrodde uvaner og fastgrodde tankebaner. Hun gjør det ikke bare ved å henvende seg til hodet, men også til hjertet, og ikke minst magen. Du går ikke fra Anne Karins kurs med et nytt syn på verden, men med et nytt syn på deg selv.  
Harald Høiback, Oberstløytnant, leder av Forsvarets høgskoles mediegruppe

 

Dette lærer du i kurset KRYSTALLKLARE MØTER™: 

Utvikle en krystallklart møtekultur på jobb

Under kurset vil du lære om møtets ulike faser; og hva du må gjøre før, under og etter et møte for å oppnå de resultatene du ønsker. Du vil lære hva som kjennetegner en uheldig møtekultur og en god møtekultur, hvordan den styrer oss og hva du kan gjøre for å påvirke møtekulturen der du jobber i ønsket retning.

Slik forbereder du et krystallklart møte

Her vil du lære å ta de riktige valgene som legger grunnlaget for et krystallklart møte. Du vil også lære å utarbeide en agenda som motiverer deltakerne til å komme forberedt og delta aktivt, og som sikrer høy kvalitet under møtet. Under et møte holdes det ofte presentasjoner og du vil lære hvordan du brifer de som skal holde presentasjoner under møtet slik at de leverer krystallklare presentasjoner.

Bli en Møteleder som sikrer motivasjon, effektivitet og kvalitet

Å gå fra å være en kollega til møteleder på under 10 sekunder kan være en ufordring for de fleste. Å forstå hvilke forventninger vi har til en god møteleder er viktig for å bli en god møteleder. Her vil du også lære hvordan du som møteleder kan engasjere og involvere alle møtedeltakerne, samt takle møteplagerne. Du vil også få fem nyttige verktøy som hjelper deg å nå målet med møtet innenfor den tidsrammen som er satt opp.

Vær en Møtedeltaker som bidrar til et effektivt og inspirerende møte

En møteleder er avhengig av engasjerte møtedeltakerne for å skape et godt møte. Under kurset vil du lære hva som er ditt ansvar når du er møtedeltaker. Du vil også lære hvordan du kan formulere deg klart og tydelig under møtet og hvordan du forbereder korte og konkrete presentasjoner med høy kvalitet

Slik skriver du et godt referat 

En referent har mange utfordringer under et møte, men også mye makt. Her vil du lære tre bud for referenten og hvordan du skriver et godt og kortfattet referat.

 

Hva får du?

 1. Teori: Hensikten med kurset er å gi deg grunnleggende forståelse for hvordan vi forbereder og gjennomfører effektive og inspirerende møter, som skaper resultater. Kurset henter teori både fra tradisjonell møteledelse og møteteknikk, samt fra grunnleggende retorikk. Målet med kurset er å gi deg 15 konkrete verktøy som hjelper deg å skape effektive og nyttige møter på jobb. 
 2. Trening: I løpet av kurset får du tid til å løse oppgaver som skal hjelpe deg å bli fortrolig med å bruke verktøyene, samt trene på rollen som møteleder. Treningen vil gjøre det lettere for deg å bruke det du har lært, når du kommer tilbake på jobb. Under kurset vil vi ha mange korte summeoppgaver og diskusjoner i plenum, som gjør at du vil høste av kursgruppens erfaringer. Du  vil også få tilbakemelding fra gruppen og kursleder på hvordan de opplevde deg som møteleder under rollespillet.
 3. Kursmateriell: Før kurset vil du motta et introduksjonshefte som gir deg et overblikk over teorien. Du vil også motta en teoribok «10 trinn til KRYSTALLKLARE MØTER™», en sjekkliste som du kan bruke når du planlegger møter, samt ferdige maler på møtelogg, agenda, bestilling og referat. Du får også e-boken "Introduksjon til 10 trinn til KRYSTALLKLART BUDSKAP".

 

Kurset bygger på teori, diskusjoner og trening. Vi vil blant annet øve på møtelederrollen ved hjelp av rollespill.
Kurset går over 2 dager og starter kl. 0900 med mindre annet er avtalt.

 

Pris

Informasjon om pris og betingelser finner du under Vilkår.

 

Krystallklare møter var rett og slett et svært nyttig kurs. Kurset burde vært obligatorisk i alle bedrifter. Vi har alle behov for å reflektere over hvordan vi ønsker at vår møtekultur skal være. Kurset gir stor motivasjon til å gjennomføre konkrete tiltak i egen organisasjon for å bedre møtekultur og innføre mer effektiv møtevirksomhet!
Monica Kyrkjebø, Innkjøpsansvarlig helse i If Skadeforsikring


Ønsker du å bestille kurset KRYSTALLKLARE MØTER™?
Da kan du kontakte oss her eller ringe oss på 928 05 902.

 

Gjennom engasjement, konkrete øvelser og personlige tilbakemeldinger har vi som mål å gi deg større frihet, variasjon og kontroll når du kommuniserer.

Kursinnhold

Forberedelsesfasen

 • Hva ønsker du å oppnå?
 • Trenger du egentlig et møte?
 • Hvem skal delta?
 • Hvilket type møte trenger du?


Hvordan sikrer du godt forberedte deltakere?

 • Utarbeiding av effektiv agenda
 • Still tydelige krav til innleggene


Møteleder 

 • Hvordan skaper du motivasjon, effektivitet og kvalitet?
 • Møtelederens rolle og deltakernes forventninger
 • Bli kjent med 4 møtepersonligheter
 • Slik takler du møteplagere
 • Hersketeknikker
 • Fem nyttige verktøy for effektive møter


Møtedeltaker 

 • Hvordan kan du bidra til et effektivt og motiverende møte?
 • Slik forbereder du korte og effektive presentasjoner med høy kvalitet

Hvilken møtekultur har vi hos oss?

 • Hvorfor trenger vi møteregler?


Slik skriver du et resultatorientert referat

 • Referentens utfordringer og makt
 • Tre bud for referenten

 

Våre kurs