Seminar


Økt kompetanse og arbeidsglede hos dine ansatte!

Våre seminarer og webinarer

- fanger interessen og skaper engasjement hos deltakerne

Bli en bedre relasjonsbygger - NYHET

Kravene til vår faglig dyktighet har aldri vært høyere og aldri før har vi utdannet flere mennesker i Norge. Men vel så viktig som din faglige kompetanse er de mellommenneskelige forholdene for at du skal lykkes på jobb, enten du er leder, konsulent, rådgiver eller fagekspert. I det nye arbeidslivet blir din evne til å bygge sterke og tillitsfulle relasjoner stadig viktigere. Vi kommuniserer bedre, samarbeider bedre og skaper bedre resultater med mennesker vi liker å omgås. Hvordan kan du styrke din personlige gjennomslagskraft og bli god på samspill og kommunikasjon med ulike personlighetstyper?

Hersketeknikker

Du har sikkert opplevd å bli stoppet midt i en engasjerende diskusjon av en enkel kommentar, som kun du kjenner som en tung klump i magen. Og du blir helt taus. Først to dager senere kommer du på hva du burde ha svart. Herskteknikker er noe vi alle bruker, bevisst og ubevisst. Dessverre ødelegger hersketeknikker for både den gode kommunikasjonen, samarbeidet og trivselen på jobb. Les mer her!

Få en Krystallklar møtekultur som halvérer møtetiden og dobler nytteverdien

Arbeidsdagen vår preges av mange, lange og ineffektive møter. De kveler energien, motivasjonen og arbeidsgleden, dysser oss nesten i søvn. Hva kan vi gjøre for å få en effektiv og motiverende møtekultur, som skaper resultater og frigjør tid til andre oppgaver? Les mer her!

10 trinn til Krystallklart budskap

Hvordan kan du utarbeide en god presentasjon på en effektiv og strukturert måte? Hva kan du gjøre for å formidle budskapet ditt på en engasjerende måte slik at tilhørerne dine faktisk lytter til det du sier? Dette seminaret gir deg 10 trinns oppskrift på akkurat det. Les mer her!

Krystallklar retorikk og argumentasjon

Aristoteles kalte retorikken for ”kunsten å overbevise”. Retorikk var en viktig dyd i det gamle Athen, men er kanskje en enda viktigere nødvendighet i dagens samfunn, der flere og flere budskap konkurrerer om vår oppmerksomhet. Dette seminaret gir deg et innblikk i retorikkens hemmeligheter og viser deg hva som skal til for å bli tydelig og overbevisende. Les mer her!

Presentasjonsteknikk og formidlingsglede

Hva kjennetegner de som er gode til å holde presentasjoner? Hva er det de vet, som vi andre ikke vet? Å bli en god og trygg formidler handler om kunnskap og trening. Alle kan lære å holde gode presentasjoner. Nysgjerrig? Les mer her!

Ditt omdømme - din troverdighet

Du har sikkert en klar oppfatning om hvem du er. Hva du står for, hva som er dine verdier. Men hvordan oppfatter andre deg? Hva tenker andre om deg? Hva sier andre om deg når du ikke er der? Å være bevisst på omdømmet ditt, er viktig fordi det påvirker dine muligheter i livet, både på jobb og privat. Les mer her.

Bli kvitt "Kos med misnøye"

"Kos med misnøye" er en vanlig aktivitet i arbeidslivet. De ansatte samles med kaffekoppen i hånden og snakker lavt om hvor håpløst det er på jobb og klager over at ingen i ledelsen tar tak i problemene. Da forsures atmosfæren og prestasjonene synker. Vi lærer deg vår geniale metode som gir deg et verktøy for å ta i mot misnøyen og håndtere den på en ansvarlig og tillitsvekkende måte. Slik at både du og dine ansatte igjen kan puste i frisk luft, vokse og trives. Les mer her!

Skreddersydde seminar og foredrag

I tillegg til disse seminarene holder jeg en rekke seminarer og foredrag som kan skreddersys dine behov.

Ta kontakt!