Ditt omdømme, din troverdighet

Troverdighet

«Vær ikke ett i dag, i går, og noe annet om ett år. Den som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt», skrev Henrik Ibsen. Nei, vi kan bare være oss selv, alle andre er jo opptatt!

Men hvem er du? Eller rettere sagt, hvordan oppfatter andre deg? Hva er ditt omdømme? Hva tenker andre om deg? Hva har ditt omdømme å si for deg? Dine karrieremuligheter? Dine relasjonsmuligheter? 

Hvordan andre oppfatter deg kan åpne dører for deg, eller lukke dem.

Du bestemmer ikke ditt omdømme. Det gjør de andre. Men du kan påvirke det. Hva kan du gjøre for å styrke ditt omdømme, din troverdighet?

Dette er et tankevekkende seminar, som provoserer noen, får andre til å le og som fungerer som en aha-opplevelse for de aller fleste. 

Seminaret tar 3 timer, men kan tilpasses ditt behov og timeplan.

 

«Anne Karin overrasket oss og grep rommet fra første stund. Et herlig spesielt tilrettelagt seminar for våre prosjektledere om å være troverdig. Seminaret var tilpasset for rollen vi har som prosjektledere når vi leder styringskomiteer med mange stakeholdere.»

Gjermund Lima, Manager Project Management, Statoil

 

Har du noen spørsmål, eller ønsker du å bestille dette seminaret, kan du fylle ut kontaktskjemaet eller ringe oss på 928 05 902.

Kontaktskjema

Vi skreddersyr seminar og foredrag som passer ditt behov. Full ut kontaktinformasjon - og gjerne litt om ditt behov- så tar vi kontakt med deg!

Kort om dine ønsker/behov

Våre seminar