Kr. 2.450,-

Beste praksis for produktive og effektive møter

I dette  kurset vil du lære:

  • Om tre forskjellige møteformater (fysiske, digitale og hybride møter, hva som er deres styrker og svakheter og når du bør velge det ene framfor det andre.
  • Fem konkrete verktøy 
  • Møtets fire faser
  • Hvordan du kan planlegge og forberede produktive og effektive møter
  • Hvordan du kan lede gode møter og engasjere møtedeltakerne
  • Hva som er møteleders rolle og ansvar
  • Hva som er møtedeltakernes rolle og ansvar
  • Tips til kommunikasjon og presentasjonsteknikk i møter generelt og digitale møter spesielt

Inkludert i kurset er en 1:1 samtale med kursleder i Teams, hvor du får hjelp med dine konkrete utfordringer. 

Benytt denne anledningen til å løfte dine møter på en effektiv og grundig måte., slik at både du og kollegaene dine oppnår bedre resultater og sparer verdifull tid.