Et nytt og unikt topplederkurs i Norge

SANNHETENS ØYEBLIKK

Å lede i urolige og utfordrende tider 

Hva kan du gjøre for å beholde roen og stå fram som en tydelig og tillitsvekkende leder når det blåser opp til storm?

 

 

"Alle kan holde i roret når sjøen er rolig."

Publilius Syrus (85 - 43 BC)

Økonomiske nedgangstider, konkurser, krig og naturkatastrofer. Faktorer som påvirker de aller fleste organisasjoner i Norge i dag.

I tillegg har vi interne kriser og konflikter, som har en tendens til å dukke opp på verst mulig tidspunkt, og det er ditt ansvar å håndtere alt dette på en sindig, klok og ansvarlig måte.

Hvem blir du under stress og press?

SAS-sjefen skjelte ut sine piloter i beste sendetid på TV og kalte opptreden deres for schizofren.

Skipresidenten Erik Røste og Generalsekretær Ingvild Bretten Berg fikk en konflikt med Clas Brede Bråthen de helst skulle vært foruten. Clas Brede Bråthen er fortsatt sportssjef for hopperne, mens Røste og Bretten Berg er ute av skiforbundet.

Berit Kjøll, president i Norges idrettsforbund, havnet i konflikt med et av sine egne styremedlemmer, i det som egentlig var en sak mellom styremedlemmet og en varsler. Resultatet ble en ekstern gransking, en advokatregning på 1,1 millioner dugnadskroner og en konklusjon om at "Intet kritikkverdig har skjedd, kun en misforståelse".

Alle disse tre historiene forteller om krevende situasjoner med store menneskelige omkostninger. I tillegg kommer omdømmetap, effektivitetstap i organisasjonen og en solid ripe i lakken for topplederne for manglende evne til å rydde opp.

Men hverdagen til et toppleder består ikke bare av store kriser og konflikter. Kanskje mer nærliggende er de daglige bekymringene over budsjettkutt, nedbemanning og omorganiseringer. Krevende situasjoner som kan frarøve en leder både nattesøvnen og humøret. Det er ingen enkel øvelse å beslutte, implementer og ikke minst; selge inn upopulære valg til mellomlederne og de ansatte slik at de stiller seg bak beslutningene som ledergruppen har tatt. 

Hvem blir du som leder i urolige og utfordrende tider? Evner du å stå stødig? Evner du å ta gode beslutninger? Har du forberedt og trent en organisasjon som kan håndtere en konflikt eller krise?

For - er det en ting du bør være forberedt på, så er det at det en dag vil kunne smelle.

Enten det handler om datainnbrudd, en metoo-sak eller at et menneskeliv har blitt hardt skadet eller gått tapt.  

Det kan være en konflikt mellom medarbeidere på jobb, eller sterk tvil som river innvendig og tunge beslutninger som må tas.

Er du godt nok forberedt til å tåle presset? Hva med ledergruppen din? Er de trygge på hverandre og godt nok samkjørte? Er organisasjonen preppet og trent, eller vil dere bli tatt på sengen?

Det er i dette øyeblikket du blir kjent med deg selv. Dette er ditt "sannhetens øyeblikk". Klarer du å holde hodet kaldt og hjertet varmt, slik at de menneskelige, økonomiske og omdømmemessige tapene blir så lave som mulig? Klarer du å lede med stø hånd og føre skipet trygt til havn?

Vi ønsker deg velkommen til kurset "Sannhetens øyeblikk - å lede i urolige og utfordrende tider", hvor du vil lære strategier, teknikker og verktøy, samt høste av erfaringene til andre toppledere, slik at du og teamet ditt står godt rustet til å tåle den urolige og utfordrende tiden vi står i og som ligger foran oss.

 

Velkommen

Kursinnhold

Praktisk informasjon

Om kurslederne

Søk om å delta

Krystallklart budskap AS kurser ledere og medarbeidere i norske bedrifter, forvaltningen og  organisasjoner i retorikk & kommunikasjon, presentasjonsteknikk, møteledelse & møtekultur, samt relasjonsbygging. Dette gjør vi gjennom kurs, nettkurs, seminar/webinar og foredrag. 
Sammen med samarbeidspartnere tilbyr vi også et unikt program innen lederutvikling.  

 

📍 Krystallklart budskap AS, Høymyrfjellet 36, 1389 Heggedal

🏷️  Org. nr. 997098315

 📞  9280 5902

✉️  [email protected]