Et nytt og unikt lederkurs i Norge

SANNHETENS ØYEBLIKK

Å lede i urolige og utfordrende tider 

Hva kan du gjøre for å beholde roen og stå fram som en tydelig og tillitsvekkende leder når det blåser opp til storm?

 

 

"Alle kan holde i roret når sjøen er rolig."

Publilius Syrus (85 - 43 BC)

Økonomiske nedgangstider, konkurser, krig og naturkatastrofer. Faktorer som påvirker de aller fleste organisasjoner i Norge i dag.

I tillegg har vi interne utfordringer, som budsjettkutt, nedbemanning, omorganiseringer og omstillinger - kort sagt, endringer - som kan skape uro og motvilje i organisasjonen. Som leder er ditt ansvar å håndtere alt dette på en sindig, klok og ansvarlig måte.

Og som om ikke alt dette er nok, hva med de der hjemme? De som betyr mest for deg? Har du tid og overskudd til å være en god partner, en god foreldre? 

I urolige tider er det kunnskap og kompetanse som blir vårt viktigste verktøy for å takle arbeidsdagen og livet. 

Blant annet kunnskap og kompetanse om deg selv. Hvem blir du når tidene er urolige og utfordringene står i kø? Hvem blir du under stress og press? Og klarer du å ta vare på deg selv når alle vil ha en bit av deg? 

Du er sannsynligvis en erfaren og dyktig leder. Men erfarne og dyktige ledere har også en grense for hva de tåler. Bare se her på hva noen av våre fremste ledere har sagt og gjort under press:

SAS-sjefen skjelte ut sine piloter i beste sendetid på TV og kalte opptreden deres for schizofren.

Skipresidenten Erik Røste og Generalsekretær Ingvild Bretten Berg fikk en konflikt med Clas Brede Bråthen de helst skulle vært foruten. Clas Brede Bråthen er fortsatt sportssjef for hopperne, mens Røste og Bretten Berg er ute av skiforbundet.

Berit Kjøll, president i Norges idrettsforbund, evnet ikke å håndtere en varslingssak, som etter ekstern  gransking ble konkludert til å være en misforståelse. Hun stod på direktesendt TV og løy til hele Norge, da hun sa at advokaten jobbet gratis for NIF. Sannheten var at advokatregningen kom på 1,1 millioner dugnadskroner.

Og så kunne vi også nevnt Erna Solberg og Finnes-saken, og alle de andre politikernes habilitetssaker - men du forstår bildet. Under stress og press sier og gjør vi ting vi ikke kunne forutsett at vi ville gjøre.

Alle disse tre historiene forteller om krevende situasjoner med store menneskelige omkostninger. I tillegg kommer omdømmetap, effektivitetstap i organisasjonen og en solid ripe i lakken for lederne for manglende evne til å rydde opp på en klok måte.

Men hverdagen til et leder består ikke bare av store kriser og konflikter. Kanskje mer nærliggende er de daglige bekymringene over budsjettkutt, nedbemanning og omorganiseringer. Krevende situasjoner som kan frarøve en leder både nattesøvnen og humøret. Det er ingen enkel øvelse å beslutte, implementer og ikke minst; selge inn upopulære beslutninger til medarbeiderne slik at de stiller seg bak valgene som er tatt. 

Hvem blir du som leder i urolige og utfordrende tider? Evner du å stå stødig? Evner du å ta gode beslutninger? Har du gjort deg tanker om hvordan en krevende situasjon skal håndteres om noe går galt? 

For - er det en ting du bør være forberedt på, så er det at det en dag vil kunne smelle.

Enten det handler om datainnbrudd, en metoo-sak eller at et menneskeliv har blitt hardt skadet eller gått tapt.  

Det kan være en konflikt mellom medarbeidere på jobb, eller sterk tvil som river innvendig og tunge beslutninger som må tas.

Det kan være et smell utenfor deg, men som er ditt ansvar, eller det kan smelle for deg personlig. At kroppen og hjernen sier stopp.

Er du godt nok forberedt til å tåle presset? 

Det er i dette øyeblikket du blir kjent med deg selv. Dette er ditt "sannhetens øyeblikk". Klarer du å holde hodet kaldt og hjertet varmt, slik at de menneskelige, økonomiske og omdømmemessige tapene blir så lave som mulig? Klarer du å lede med stø hånd og føre skipet trygt til havn?

Vi ønsker deg velkommen til kurset "Sannhetens øyeblikk - å lede i urolige og utfordrende tider", hvor du vil lære strategier, teknikker og verktøy, samt høste av erfaringene til andre toppledere, slik at du og teamet ditt står godt rustet til å tåle den urolige og utfordrende tiden vi står i og som ligger foran oss.

 

Velkommen

Kursinnhold

Praktisk informasjon

Om kurslederne

Søk om å delta

Krystallklart budskap AS kurser ledere og medarbeidere i norske bedrifter, forvaltningen og  organisasjoner i retorikk & kommunikasjon, presentasjonsteknikk, møteledelse & møtekultur, samt relasjonsbygging. Dette gjør vi gjennom kurs, nettkurs, seminar/webinar og foredrag. 
Sammen med samarbeidspartnere tilbyr vi også et unikt program innen lederutvikling.  

 

📍 Krystallklart budskap AS, Høymyrfjellet 36, 1389 Heggedal

🏷️  Org. nr. 997098315

 📞  9280 5902

✉️  [email protected]