"Vi lærer mye av å dele med andre ledere, stille spørsmål og diskutere."

Robert Mood

"Sannhetens øyeblikk - å lede i urolige og utfordrende tider" ønsker å samle erfarne, ansvarlige og handlekraftige ledere som har ambisjoner om å utvikle sitt lederskap.

 

Kurset henvender seg primært til ledere på strategisk nivå, men også mellomledere med tungt ansvar. Kurset henvender seg spesielt til øverste leder som er den som må fronte organisasjonen i krevende situasjoner, men også teamet rundt vil ha utbytte av å delta på kurset siden en toppleder aldri kan stå alene når vanskelige valg skal fattes.

Det betyr at du som CEO, Adm.dir eller Daglig leder kan ta med deg hele eller deler av din ledergruppe på dette kurset, og sammen med kursinstruktørene kan ledergruppen din utvikle sitt felles lederkonsept og få trening i hvordan de kan håndtere ulike krevende situasjoner. 

Kurset strekker seg over tre samlinger, i perioden januar - mai 2024. Hver samling består av tre dager.

 

Hvorfor delta på kurset?

  • Du vil bli bedre kjent med deg selv; dine verdier, preferanser og prioriteringer. Basert på Robert Mood sin ledermodel vil du utvikle ditt personlige og unike Lederkonsept. Dette lederkonseptet vil hjelpe deg når du skal utøve din ledergjerning på en solid, bærekraftig og forsvarlig måte.
  • Du vil lære teknikker for hvordan du kan roe ned under stress, slik at du tar bedre og mer veloverveide beslutninger under press og krevende situasjoner.
  • Du vil lære hvordan du kan involvere folk  rundt deg, slik at du får økt engasjement, lojalitet og gjennomføringskraft i ledergruppen og organisasjonen.
  • Du vil forbedre dine kommunikasjonsferdigheter. Bli tydeligere, tryggere og mer troverdig enten du står ovenfor styret, medarbeidere eller pressen.
  • Du vil lære hvordan du kan håndtere konflikter og kriser på en solid og trygg måte. 

I tillegg vil du ved å ta dette kurset sende et viktig signal til organisasjonen. Du viser et engasjement og ansvar for kontinuerlig forbedring, faglig og personlig vekst, noe som kan motivere resten av organisasjonen til å gjøre det samme. Dette er kritisk viktig i en tid hvor endring er det eneste konstante og hvor du er avhengig av medarbeidere som prioriterer kompetanseheving og som er positivt innstilt til endring. 

Kursprogram

Første samling

11. - 13. mars 2024

Sted: Losby Gods, Lørenskog

Se flere detaljer

 

Andre samling

27. - 29. mai 2024

Sted: Engø Gård & hotel, Tjøme

Se flere detaljer

 

Tredje samling

11. - 13. november 2024

Sted: Britannia hotel, Trondheim

Se flere detaljer

Kurset "Sannhetens øyeblikk - å lede i urolige og utfordrende tider" har som mål å utvikle toppledere som evner å håndtere krevende situasjoner på en effektiv og ansvarlig måte samtidig som de klarer å se - og gripe - de nye mulighetene som ligger foran dem.

Kurset vil utfordre deg til å tenke annerledes om ditt ansvar og hvilke muligheter du har til å ivareta organisasjonen i en tid som preges av urolighet og lite forutsigbarhet. 

Du vil få tilgang til et helt spesielt nettverk av ledere i tilsvarende posisjon og med tilsvarende utfordringer og ansvar som deg. Sammen vil dere dele erfaringer og tanker om tiden vi er i, diskutere og identifisere muligheter slik at dere kan skape den endringsgleden i organisasjonen som trengs når dere kommer tilbake.

Du vil møte fire av Norges fremste kursledere innen ledelse, kommunikasjon, hjerneforskning og stressmestring; Robert Mood, Anette Aarsland, Ole Petter Hjelle og Anne Karin Nordskag.

Alle fire med ett felles mål: Å  ruste deg til å stå oppreist i urolige og utfordrende tider. 

Dette vil du lære:

Hva er ditt lederkonsept? Hvorfor skal andre la seg lede av deg? 

Når du er ferdig med dette kurset vil du sitte igjen med et klart og konkret bilde av ditt lederkonsept som bygger på dine verdier og prinsipper. Du vil få bedre selvinnsikt, bedre innsikt for hvilken effekt du har på andre, og større forståelse for hvordan du utøver lederrollen under press. Du vil lære hvordan du kan ta bedre valg og beslutninger, og du vil få økt trygghet for at de valgene du tar er til det beste for organisasjonen også på lang sikt. 

Hvordan fungerer du under stress og press?

Generelt har vi ofte et for positivt selvbilde og en overdreven tro på at vi kan takle stress på en god måte. Det er synd, for langvarig stress medfører en rekke helsemessige utfordringer og svekker vår vurderingsevne, samt våre evner til å kommunisere og samarbeide godt. Når du er ferdig med dette kurset vil du ha blitt bedre kjent med deg selv og hvordan du reagerer under stress. Du vil lære teknikker som hjelper deg å bli rolig og fokusert, slik at du står fram som en tillitsvekkende, sunn og trygg leder.

Hvordan finne de rette ordene og de rette kanalene? 

Tiden går raskt når en utfordrende situasjon er under oppseiling. Når du er ferdig med dette kurset vil du ha lært konkrete retoriske verktøy som hjelper deg å kommunisere tydelig, trygt og tillitsvekkende enten det er internt til medarbeidere og styre, eksternt til aksjonærene og pårørende, eller på sosialemedier og til pressen. Dette er nyttige ferdigheter også i hverdagen når du skal skape oppslutning rundt virksomhetens mål, strategier og prioriteringer slik at dere får økt gjennomføringskraft i organisasjonen.

Å forberede og trene organisasjonen til å bli mer endringsvillig og robust

En toppleder er organisasjonens ansikt utad  og bærer ansvaret. Men hvem skal håndtere arbeidet bak? I urolige tider må en helhetlig strategi fungere og hele organisasjonen levere. En plan i seg selv er lite viktig hvis den ikke følges. Har dere felles forståelse? Hvem som gjør hva og når? Er dere forberedt? Har du de rette folka og den rette kompetansen med deg inn i fremtiden? Når du er ferdig med kurset har du fått en verktøykasse som hjelper deg med dette arbeidet.

Forside

Velkommen

Praktisk informasjon

Om kurslederne

Søk om å delta

Krystallklart budskap AS kurser ledere og medarbeidere i norske bedrifter, forvaltningen og  organisasjoner i retorikk & kommunikasjon, presentasjonsteknikk, møteledelse & møtekultur, samt relasjonsbygging. Dette gjør vi gjennom kurs, nettkurs, seminar/webinar og foredrag. 
Sammen med samarbeidspartnere tilbyr vi også et unikt program innen lederutvikling.  

 

📍 Krystallklart budskap AS, Høymyrfjellet 36, 1389 Heggedal

🏷️  Org. nr. 997098315

 📞  9280 5902

✉️  [email protected]