"Under pressure, you don't rise to the occasion,
you sink to the level of your training."

Anonymous Navy seal

"Sannhetens øyeblikk - å lede i krise, konflikt og kaos" ønsker å samle ansvarlige og handlekraftige ledere som har ambisjoner om å være beredt den dagen krisen inntreffer.

 

Kurset henvender seg til ledere som har makt og mandat til å ta strategiske beslutninger. Kurset henvender seg spesielt til øverste leder som er den som må fronte organisasjonen i en krisesituasjon, men også teamet rundt øverste leder vil ha utbytte av å delta på kurset siden en toppleder aldri kan stå alene i en krise.

Kurset strekker seg over tre samlinger, i perioden januar - mai 2024. Hver samling består av tre dager.

 

Hvorfor delta på kurset?

Overraskende mange ledere tror ikke en krisesituasjon vil skje hos dem. Langt færre har en krisestrategi klar om noe skulle skje og enda færre har trent på en krisesituasjon.

Kanskje har mange en tendens til å tenke:

  • Kriser rammer andre, ikke oss.
  • Hvis vi lager en plan, er vi klar.
  • Vi kan ikke bruke tid på å trene på dette - det går nok bra.

Lederne undervurderer ofte situasjonen som oppstår når krisen er et faktum, blir overrasket over det enorme presset de utsettes for og fanges av minutt for minutt administrasjon.

Når krisen er et faktum settes vi altså på prøve som ledere. Var vi forberedt? Håndterer vi presset? Midt i dynamiske kriser åpner det seg imidlertid alltid nye muligheter - store muligheter. Har vi evne til å gripe dem uten å nøle for lenge?

Kursprogram


Første samling

8. - 10. januar 2024

Sted: Britannia hotel, Trondheim

Se flere detaljer

 

Andre samling

11. - 13. mars 2024

Sted: Losby Gods, Lørenskog

Se flere detaljer

 

Tredje samling

27. - 29. mai 2024

Sted: Engø Gård & hotel, Tjøme

Se flere detaljer

 

Læringsmål

Kurset "Sannhetens øyeblikk - å lede i krise, konflikt og kaos" har som mål å utvikle toppledere som evner å håndtere presset en krisesituasjon gir på en effektiv og ansvarlig måte mens de samtidig griper nye muligheter. 

DU VIL BLI TRYGGERE: Du vil utvikle ditt lederkonsept som baserer seg på dine personlige verdier og prinsipper. Et konsept som ikke bare hjelper deg å ta de rette valgene, men som både styrker organisasjonens lagånd, gjennomføringsevne og din egen lederposisjon.

DU VIL BLI TYDELIGERE: Du vil lære hva du skal si og hvordan det skal formidles, slik at situasjonen roer seg ned og ikke eskalerer. 

DU VIL BLI MER TILLITSVEKKENDE: Du vil sitte igjen med teknikker og strategier som hjelper deg å bevare roen og fokuset. Det vil hjelpe deg å se klart og tydelig og å opptre på en troverdig og tillitsvekkende måte. 

Kurset vil utfordre deg til å tenke annerledes om ditt ansvar og hvilke muligheter du har til å ivareta organisasjonen i en krisesituasjon. 

Du vil få tilgang til et helt spesielt nettverk av ledere i tilsvarende posisjon og med tilsvarende utfordringer og ansvar. 

Du vil møte fire av Norges fremste kursledere innen ledelse, kommunikasjon, hjerneforskning og stressmestring; Robert Mood, Anette Aarsland, Ole Petter Hjelle og Anne Karin Nordskag.

Alle fire med ett felles mål: Å  ruste deg til å stå oppreist når stormen kommer.

Dette vil du lære:

Hva er ditt lederkonsept? Hvorfor skal andre la seg lede av deg? 

Når du er ferdig med dette kurset vil du sitte igjen med et klart og konkret bilde av ditt lederkonsept som bygger på dine verdier og prinsipper. Du vil få bedre selvinnsikt, bedre innsikt for hvilken effekt du har på andre, og større forståelse for hvordan du utøver lederrollen under press.

Hvordan fungerer du under stress og press?

Generelt har vi ofte et for positivt selvbilde og en overdreven tro på at vi kan takle stress på en god måte. Når du er ferdig med dette kurset vil du ha blitt bedre kjent med deg selv og hvordan du reagerer under stress. Du vil lære teknikker som hjelper deg å bli rolig og fokusert, slik at du står fram som en tillitsvekkende og trygg leder.

Hvordan finne de rette ordene og de rette kanalene? 

Tiden går raskt når en utfordrende situasjon er under oppseiling. Når du er ferdig med dette kurset vil du ha lært konkrete retoriske verktøy som hjelper deg å kommunisere tydelig, trygt og tillitsvekkende enten det er internt til medarbeidere og styre, eksternt til aksjonærene og pårørende, eller på sosialemedier og til pressen.

Å forberede og trene organisasjonen til å takle en krisesituasjon

En toppleder er organisasjonens ansikt utad når det stormer - bærer ansvaret. Hvem skal håndtere krisearbeidet bak? I det krisen er der må en helhetlig  krisestrategi fungere og beredskapen levere. En plan i seg selv er lite viktig. Har dere felles forståelse? Hvem som gjør hva og når, skal gå automatisk. Er dere forberedt og godt trent? Når du er ferdig med kurset har du en krisestrategi klar, og du har fått en verktøykasse som hjelper deg å forberede og trene organisasjonen.

Kursinnhold

Praktisk informasjon

Om kurslederne

Søk om å delta

Krystallklart budskap AS kurser ledere og medarbeidere i norske bedrifter, forvaltningen og  organisasjoner i retorikk & kommunikasjon, presentasjonsteknikk, møteledelse & møtekultur, samt relasjonsbygging. Dette gjør vi gjennom kurs, nettkurs, seminar/webinar og foredrag. 
Sammen med samarbeidspartnere tilbyr vi også et unikt program innen lederutvikling.  

 

📍 Krystallklart budskap AS, Høymyrfjellet 36, 1389 Heggedal

🏷️  Org. nr. 997098315

 📞  9280 5902

✉️  [email protected]