Velkommen til Losby Gods!

Kursprogram andre samling

 

Sted: Losby Gods, Lørenskog

11. - 13. mars 2024 

Tema:

Hvem er jeg? Hvilke egenskaper er min styrke og hva skjer når de overbrukes? Hvordan prioriterer jeg og hvordan påvirker det samarbeidet med folk rundt meg? 

Bevegelse: Å sitte stille er like skadelig for kroppen som å røyke, for kroppen vår er skapt for bevegelse. Hva skjer med vår fysiske, psykiske og mentale helse når vi sitter for mye i ro? Vi trener på bevegelse og pusteteknikker som gir ro og fokus. 

Ditt lederkonsept: Hvilke verdier har du? Hvilke historier styrer ditt syn på hva ledelse er, i hverdangen, når det er krevende utfordringer og i krise? Krevende tider viser en leders sanne karakter, og gir en mulighet til å vise medfølelse, integritet og mot. Hvem er du i "Sannhetens øyeblikk" og hvem ønsker du å være? Foredrag, refleksjoner og samtaler med de andre deltakerne vil hjelpe deg å få klarhet i ditt personlige lederkonsept. I tillegg vil du få Robert Mood sin modell som han brukte for å utvikle sitt lederkonsept før han dro til Midtøsten og som hjalp ham som leder for FNs observatørkorps.

Retorikk og kommunikasjon: Hva gir deg troverdighet som leder? Hvilke verktøy har vi for å kunne utarbeide og formidle en god uttalelser til medarbeidere, pårørende og media? Hvordan får du en sterk og pålitelig stemme som vekker tillit? Vi trener på å utarbeide og å fremføre et budskap. 

Krisestrategi: For den uforberedte kan krisehåndtering oppleves som å løpe orientering uten kart og kompass. For den som er forberedt, er det mye enklere å komme effektivt til mål. Hva skal en krisestrategi inneholde? Hva kjennetegner et velfungerende team? Hvordan får du etablert psykologisk trygghet i teamet?

Fysisk utfordring: Visste du at lek er den mest effektive måten å lære på? Under denne samlingen skal du få leke på en måte du sannsynligvis ikke har lekt før. Det er bare å glede seg!

Oppgave til neste samling. 

 

Kursinnhold 3. samling